Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodtyper

Spørsmål

Har foreldre med blodtype AG+ og ARhD+, selv er jeg 0. Er dette mulig?

Kvinne, 35 år

Svar

Hei!

Først litt forklaring om blodtypesystemene:
Blodcellene våre har antigener på overflaten. De viktigste antigenene er A og B. Har man ingen av disse to har man blodtype 0 (null), kun A gir blodtype A, kun B gir B og begge gir AB. Dette er AB0-systemet, det viktigste av blodtypesystemene. I tillegg er det slik at man har antistoffer mot de antigenene man ikke har, slik at om man for eksempel har blodtype A har man antistoff mot B, mens om man er blodtype 0 har man antistoff mot både A og B. Disse antigenene og antistoffene gjør at man helst bør gi blod til og få blod fra personer med samme blodtype, men om dette ikke går er det spesielle regler for hvilke blodtyper man kan gi og få blod fra.

En annen viktig inndeling av blodtyper i tillegg til AB0-systemet er Rhesus-systemet. De røde blodcellene kan ha rhesus-antigenet på overflaten (rhesus positiv), og de kan ikke ha det (rhesus negativ). Også innenfor rhesus-systemet finnes det antistoffer, men man får ikke disse antistoffene før man har vært i kontakt med blod fra den rhesus-gruppen man ikke er. Det kan skje ved blodoverføring eller graviditet.

Når man så forklarer hvilken blodtype man er legges disse to systemene sammen, slik at en som for eksempel har blodtype A og er rhesus positiv (Rh+) har blodtype A+, mens en som har blodtype 0 og er rhesus negativ (Rh-) er 0-.

Fordelingen av de forskjellige blodtypene er litt forskjellig rundt om i verden, men i Norge er ca 40% blodtype 0, 48% A, 8% B og 4% AB. 85% er rhesus positive, mens 15% er rhesus negative.

I tillegg til dette finnes det mange andre blodtypesystemer, som for eksempel Kell-systemet, men disse har mye mindre praktisk betydning, og jeg går derfor ikke nærmere inn på disse.

Du kan lese mer om blodtypesystemene her:
http://www.pasienthandboka.no//default.asp?mode=document&documentid=9566

Å vite hvilken blodtype man har er viktig når man skal gi eller motta blod. Det er også viktig å vite i forbindelse med graviditet, for om moren er rhesus negativ og fosteret rhesus positivt, kan det føre til at moren begynner å produsere antistoffer som angriper fosterets røde blodceller. Blodtypen bestemmes derfor hos alle gravide for å forebygge at dette skal skje.

Så til selve spørsmålet ditt: Moren din har blodtype A+ og jeg går utifra at du mener faren din har blodtype AB+. Du har 0 og lurer på om dette er mulig.

Genotype beskriver en persons gener, i dette tilfellet er det snakk om AB0. Genmuligheten er 0, A eller B og vi har to stykker av dem, som begge blir uttrykt. Har man en A og en B får man AB, to A’er gir A, to B’er gir B og to 0’er gir 0. Har man derimot en A og en 0 får man A, og en 0 og en B gir B. Man arver en av far sine to gener, og en av mor sine.

Jeg har vært i kontakt med en overlege på blodbanken, og hun forteller at utifra informasjonen over kan altså en med blodtype AB, og en med A i UTGANGSPUNKTET kun få barn med blodtype A, B eller AB, men ikke med blodtype 0. Det kan derimot være flere ting som gjør at dette ”går” allikevel. For det første kan det hende at det ikke har blitt gjort korrekt blodtyping av en av foreldrene dine, eller av deg. I tillegg er det slik at ved enkelte sykdommer, som for eksempel AML, KLL etc kan man ”miste” AB0-antigener, slik at en pasient som i utgangspunktet har vært blodtype A, på grunn av sykdommen har mistet sitt antigen og derfor ”blitt” 0. I tillegg har jeg tatt utgangspunkt i at du mener AB og A, og ikke A og A. To stykker med blodtype A kan uten problem få et barn med blodtype 0. Blodbankens overlege mener derfor at det mest sannsynlig finnes en forklaring på dette.

Genotyping har i dag vesentlig teoretisk interesse. Tidligere brukte man det i bl.a. farskapssaker, men ettersom det som nevnt er usikkerhet forbundet med dette, og man har fått bedre metoder i dag, har man gått mer og mer bort ifra dette.

Når det gjelder rhesus-systemet er det to (som er de viktige her), nemlig D og mangel på D, som skrives d. Også her har man to, dvs dd, Dd eller DD. Har man Dd eller DD er man rhesus-positiv, mens dd gir rhesus-negativ. Utifra dette kan man trekke slutningen at om begge foreldrene er rhesus-positive kan man bli både rhesus-negativ og rhesus-positiv.

Håper dette gir deg litt forståelse om arvegangen med tanke på blodtyper. Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-