Venstrehendthet

Spørsmål

Hallo!

Keivhendt/fot arvelig?

Jeg er høgrehendt men klarer meg bra med venstre og, når det gjelder føttene er eg ekstremt venstrefot. Min sønn er både venstrehendt og venstrefot.
Skyldes dette arv eller er det bare helt tilfeldig?
Er det sjelden å være både venstrehendt og venstrefot?

Mann, 37 år

Svar

Hei.

Man er ikke helt sikre på årsakene til venstrehendthet, men de fleste forskere regner med at der er genetiske faktorer med i bildet.

Men det betyr ikke at dersom far eller mor er venstrehendte, så blir barnet det. Det betyr i så fall at der er en økt sjanse for av venstrehendte foreldre får venstrehendte barn.

Det går ikke an å gi et konkret svar på hva årsakene er til at du er høyrehendt men venstrefot, mens din sønn er både venstrehendt og venstrefot, men både genetikk og tilfeldigheter spiller inn.

Jeg vet ikke om det er sjeldent å være både venstrehendt og venstrefot.
Dette er jo ingen medisinsk problemstilling, og det er årsaken til at jeg som lege ikke har noen spesielle kunnskaper om venstrehendthet.

10% av alle menn og 8% av alle kvinner er venstrehendte.

Ha det bra.