Bukskader

Skader av de indre organene i magen kan være alvorlige, særlig ved indre blødninger.

SYKKELSTYRE I MAGEN: kan være årsak til skade i magen. Skade i indre organer kan gi smerter i magen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SYKKELSTYRE I MAGEN: kan være årsak til skade i magen. Skade i indre organer kan gi smerter i magen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Skader av buken kan ramme mange ulike organer, og selv relativt store skader av de indre organene kan være vanskelige å fange opp, spesielt ved stumpe traumer der huden på magen kan se upåfallende ut. Bukskader kan skyldes at noe treffer en i magen med kraft, for eksempel en ball, et sykkelstyre, et bilratt, et slag eller et spark. Noen ganger kan relativt små traumer medføre organskader om man blir truffet på feil sted.

LES OGSÅ:
image: Sprukken milt

Sprukken milt

Selv om magehuden ser like hel ut etter skaden, kan indre organer og strukturer i buken som blodårer, milten, leveren, bukspyttkjertelen og nyrene skades.

Noen organer ligger bak selve bukhulen og inn mot ryggen, som bukspyttkjertelen og nyrene. Nyrene kan derfor skades også ved slag mot ryggen eller ved fall der man lander på beina eller baken. Hvis det er skade på de indre organene, kan det potensielt oppstå store indre blødninger - dette er den største akutte bekymringen ved skader av buken, da blodtap raskt kan bli så store at kroppens blodsirkulasjon svikter fullstendig (sirkulatorisk sjokk). Noen ganger kan magehuden skades også, slik at det blir en åpen bukskade - dette forekommer særlig ved knivstikk, skuddskader, fallulykker og trafikkulykker.

Symptomer og tegn

Smerter i magen er naturlig nok et vanlig symptom ved bukskader. Øvrige symptomer og tegn vil variere avhengig av hvilke organer som er skadet og hvor omfattende skaden og eventuelt den indre blødningen er. Noen ganger kan det også gjøre vondt i skuldrene, selv om denne smerten egentlig stammer fra bukskaden - dette fenomenet kalles referert smerte og skyldes at hjernen feiltolker nøyaktig hvor smertesignalene kommer fra.

Hvis en av nyrene er skadet, sitter smerten gjerne også i ryggen, og urinen kan bli blodig om nyrene eller de øvrige urinveiene er skadet. Avhengig av skademekanismen kan man ha sår eller blåmerker på huden. Ved mer omfattende skader kan buken bli helt hard å ta på.

Et stort blodtap kan som nevnt føre til sirkulasjonssvikt - den skadde blir da kald, blek og klam. Hvis blødningen fortsetter, kan den skadde bli bevisstløs og etter hvert få hjertestans.

LES OGSÅ:
image: Førstehjelp ved blødning

Førstehjelp ved blødning

Førstehjelp

Ved en alvorlig bukskade må man straks varsle 113 og følge prinsipper for førstehjelp fram til hjelpen kommer - dette kan inkludere å legge en bevisstløs person i stabilt sideleie om vedkommende puster selv, utføre førstehjelp ved blødning - og om nødvendig gjøre hjerte- og lungeredning.

Behandling på sykehus og diagnostikk

Når hjelpen ankommer fortsetter førstehjelpen videre inn til sykehuset - slik akuttbehandling innebærer blant annet kontroll på luftveier og respirasjon, samt blodtrykk, puls og temperatur.

Når hjelpen ankommer fortsetter førstehjelpen videre inn til sykehuset - slik akuttbehandling innebærer blant annet kontroll på luftveier og respirasjon, samt blodtrykk, puls og temperatur.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Geir Ivar Elgjo

ANESTESILEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Når man har ankommet sykehuset er det viktig å raskt få et inntrykk av hvor alvorlig bukskaden er og identifisere de pasienter som trenger en snarlig kirurgisk behandling. Dette vil man få gjennom den skadedes tilstand og de vitale tegn, samt responsen på behandlingen som gis. I tillegg vil rask bildediagnostikk som ultralyd i akuttmottaket, og CT om man har tid til dette, kunne vise tegn til indre skader i buken.

Ved store nok skader må den skadde rett til operasjonsstuen for å stoppe livsfarlige blødninger og stabilisere situasjonen.

Kilder:

Denne artikkelen er basert på kortere notat, i en tidligere artikkel på Lommelegen, ukjent forfatter. Kilde ved utvidelse og revisjon: BMJ.com