Tilgang til sin egen journal

Spørsmål

lurer på om noen kan lese hele min journal, mener det har skjedd noe feilmedisinering sjekke prøvesvar, fikk så rart svar når jeg spurte legen om det. har mye during og prating i hodet

Svar

Hei!
Ifølge pasientrettighetsloven har man lov til å lese sin egen journal. Du kan be om dette enten det er fra sykehuset eller fastlegen. Du lurer på om noen kan lese gjennom journalen for deg? Da bør du kontakte en annen lege, f.eks privat klinikk som Volvar, Aleris mm.