Trafikken er farligst!

Trafikken er den største helserisikoen ved reiser og den hyppigste dødsårsaken blant reisende. Kjør forsiktig!

Dette kan du gjøre for å øke din egen og andres sikkerhet i trafikken:

  • Sjekk dekk, sikkerhetsbelter, reservehjul, jekk, lys og bremser på lånt eller leid bil.
  • Motorsykler er ofte billig å leie og er et populært fremkomstmiddel for reisende. Ofte trenger du ikke vise førerkortet engang før du leier. På grunn av få lover og regler, ligger ansvaret for ansvarlig kjøring på deg!
  • Hva kan konsekvensen være av å ikke bruke hjelm - tenk!
  • Føler du deg trygg på å kjøre selv om det er venstrekjøring?-
  • Leier du en Enfield eller liknende, husk på at eksospotta er varm og fort gjort å brenne seg på!
  • Kjøre i fylla eller i annen rus er like uansvarlig i utlandet som det er i Norge.