Radon - snikende, skummel gass

Du har kanskje hørt om radon uten å vite hva det egentlig er? Her kan du lese hva radongass er, hvordan det kan måles og hvordan du kan beskytte deg.

Radongass er en radioaktiv gass. Den er en fargeløs edelgass uten lukt eller smak. Gassen oppstår når radium brytes ned. Dette grunnstoffet finnes i de fleste bergarter og jord. Når radon er brutt ned, dannes såkalte radondøtre. Både radon og radondøtre avgir alfastråler. Disse strålene kan skade celler i luftveiene. Slik kan de utvikle seg til for eksempel kreftceller, ifølge Statens strålevern.

Kreftfremkallende
Etter røyking, er radongass den nest største årsaken til lungekreft, melder WHO. Årlig oppstår det 1700 - 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge. Mellom 100-300 av disse kan skyldes radoneksponering i inneluft, ifølge Teknologisk Institutt. Og jo lengre du utsettes for stråling, desto mer øker sjansen for at du kan utvikler kreft. Statens strålevern anbefaler å gjennomføre tiltak dersom radonkonsentrasjonen overskrider 200 Bq/m3 i for eksempel soverom. Da anbefaler de at du bør vurdere å bygge om eller få bedre ventilasjon på rommet.

Utsatt for radonstråling
I Norge er vi utsatt for radonstråling. På grunn av klimaet holder vi oss mye inne. Dessuten har vi en del bergarter som inneholder radon. Noen av boligene her til lands fungerer i tillegg som magasiner for radon. Ofte er det for dårlig utlufting i nyere boliger; spesielt de som er bygget de siste 30 årene, i følge Hus & Bolig. Slik lekker radon inn i huset etter en tid, uten å komme ut.

Vinteren verst
Når det er kalt ute og man varmer opp huset, oppstår det et undertrykk i huset. Slik blir luften sugd inn gjennom de sprekkene som finnes i grunnmuren. Og her kommer radongassen inn. En enkel og god måte for å minke radonnivået på er å få et jevnere lufttrykk inne sammenliknet med det ute. Hus & Bolig anbefaler at man kan tette sprekker i grunnmuren og utbedre ventilasjonen.

Måling av radon i hjemmet
Det er forholdsvis enkelt å få målt radongassnivået i hjemmet ditt. Alt du trenger å gjøre er å kontakte teknisk etat eller helseetaten i kommunen der du bor. Det finnes også private firmaer som måler radongasstrålingen.

Ifølge Statens strålevern er den beste metoden for å måle radongasstråling, å bruke sporfilm. Denne plasseres i rom der du oppholder deg mye og i under eller 1. etasje i minst to måneder. Målingene bør fortrinnsvis skje i vinterhalvåret, opplyser Statens strålevern. Etter målingen kan du sende sporfilmen til laboratoriet for analyse.

- Har du over 200 becquerel pr. kubikkmeter på årsgjennomsnitt, gir Husbanken tilskudd til ubedringer på inntill 75% av godkjente kostnader. Maksimumsbeløpet er imidlertid 40 000 kroner per bolig, forklarer rådgiver i Husbanken Eric Mittelbach.