Tegn på trespritforgiftning

Fra tid til annen skjer det at personer som har drukket illegalt omsatt alkohol forgiftes med tresprit (metanol). Metanolforgiftning er sjelden, men kan av og til ramme mange personer (festdeltagere) samtidig. Kjenner du tegnene på trespritforgiftning? Vet du hva du skal gjøre?

Metanol, eller tresprit, er spesielt giftig overfor synsnerven og kan føre til varig blindhet. Mellom 5 og 30 ml metanol blir angitt som dødelig dose. Hvis den forgiftede har drukket annen alkohol (etanol; som er alkoholen i øl, vin og sprit) samtidig er det gunstig for da forsinkes omdanningen av metanol til maursyre. Det er maursyren som gir de alvorligste forgiftningsskadene. Alkohol er derfor en livsviktig del av behandlingwn.

Tegn på metanolforgiftning
Symptomene kommer først etter 12-24 timer. Den som er forgiftet får hodepine og blir svimmel og kvalm. Personen kan få tåkesyn eller blinde flekker i synsfeltet. Pusten blir rask.

Behandling

  • Overvåk BLÅ, det vil si Bevissthet, Luftveier, Åndedrett. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden!
  • Gi alkohol.
  • Ring 113.

Sykehus. Hvis noen mistenkes for å ha drukket metanol, blir personen straks lagt inn på sykehus. På sykehuset blir det gitt intravenøs alkohol som motgift. Magesekken til den forgiftede blir pumpet, og han får også intravenøs væske hvis blodtrykket er lavt.