Se opp for giftig sopp!

I Norge finnes 1500 forskjellige sopptyper. Omtrent 100 er giftige, knapt 10 er dødelig giftige. De farligste er hvit og grønn fluesopp, flatklokkehatt, giftslørsopp, sandmorkel , rød fluesopp, panterfluesopp og fleinsopp.

Inntak av disse sopptypene kan føre til dødelig forgiftning:

  • Hvit fluesopp, grønn fluesopp. Kan gi alvorlig forgiftning med blant annet leverskade. Skadene kan være dødelige. Tegn på forgiftning kommer minst 10 timer etter at soppen er spist. Første fase består av magesmerter, oppkast og diaré. Etter en kortvarig periode med bedring, opptrer tegn på leverskade. Den forgiftede blir sløv eller bevisstløs.
  • Flatklokkehatt. Kan gi alvorlig forgiftning med alvorlig leverskade. Skadene kan være dødelige. Tegn på forgiftning kommer 6-24 timer etter at soppen er spist. NB! Denne soppen er svært vanlig på barkfyllinger (hager, borettslag og parker). Første fase består av magesmerter, oppkast og diaré. Deretter kan tegn på leverskade opptre. Den forgiftede blir sløv eller bevisstløs.
  • Giftslørsopp. Kan gi alvorlig forgiftning med nyresvikt. Skadene kan være dødelige. Tegn på forgiftning kommer 3 til 7 døgn etter at soppen er spist. De første symptomene er tørste, tretthet, muskel- og magesmerter og smerter i ryggen. Alvorlig nyreskade fører vanligvis først til økt, senere nedsatt, urinproduksjon.
  • Sandmorkel. Kan gi alvorlig forgiftning med skader i nyre, lever og hjerne hvis soppen ikke er forvellet eller tørket. Skadene kan være dødelige. Tegn på forgiftning kommer etter 5-24 timer. Den forgiftede får vondt i magen, oppkast og diaré. Hvis hjerneceller skades, får personen kramper, psykose og/eller langvarig bevisstløshet. Både lever- og nyreskade kan føre til koma. Sandmorkel anbefales ikke lenger til matsopp.
  • Rød/brun fluesopp, panterfluesopp. Etter 1/2-4 timer opptrer uro, opphisselse, hjertebank og munntørrhet, og personen får store pupiller.
  • Spiss fleinsopp. Har LSD-lignende virkning og gir hallusinasjoner, endret oppfattelse av tid og sted, hodepine, uro og angst. Virkningen inntrer etter 1/2-2 timer.

BehandlingTa vare på rester av soppen, soppretten og eventuelt oppkast.
Kontakt Giftinformasjonssentralen, telefon 22 59 13 00. Beskriv området der soppen ble plukket (hage, beitemark, granskog, under løvtrær, på stubber eller barkrester, på bakken).
Forsøk å framkalle brekninger.

Medisinsk kull. Hvis du like etter måltidet oppdager at du har spist giftig sopp, kan du ta noen spiseskjeer medisinsk kull. Det kan du også gi barn som har fått i seg ukjent sopp. Medisinsk kull fås kjøpt på apoteket og kan være nyttig å ha i medisinskapet.

Sykehus. Ved mistanke om alvorlig soppforgiftning blir man lagt inn på sykehus. Alle som har spist samme mat, må undersøkes av lege og eventuelt legges inn på sykehus.