Paracetamolforgiftning

Paracetamol er ofte førstevalg ved behov for smertestillende medisiner. Det er svært trygt ved forsvarlig bruk, men kan gi alvorlig leverskade og død ved overdosering.

PARACETAMOL: Som andre medisiner markedsføres virkestoffer paracetamol med flere forskjellige handelsnavn.- Sjekk derfor virkestoffet. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
PARACETAMOL: Som andre medisiner markedsføres virkestoffer paracetamol med flere forskjellige handelsnavn.- Sjekk derfor virkestoffet. Foto: NTB Scanpix / ShutterstockVis mer

Paracetamol er en smertestillende (analgetisk) og febernedsettende (antipyretisk) medisin. Den selges reseptfritt og er ofte førstevalg ved behandling av smerter. Medisinen er særlig anbefalt for gravide, pasienter med magesår og pasienter med nyresykdom. Paracetamol kan ha noe dårligere smertestillende effekt enn NSAID hvis smertende er knyttet til inflammasjon.

Les også: Fortsatt trygt å bruke Paracet under graviditet

Handelsnavn

Paracetamol er virkestoffet i følgende medikamenter:

 • Panodil
 • Panodil Zapp
 • Paracet
 • Paracetamol
 • Paramax
 • Pinex

Paracetamol er et av flere virkestoff i disse medikamentene:

 • Altermol
 • Kodein-paracetamol
 • Paralgin forte og Paralgin major
 • Paramax Comp
 • Pinex Forte og Pinex Major
 • Paracetduo
 • Paralen

Leverskade hvis du tar for mye paracetamol

Siden paracetamol selges med mange ulike navn er det viktig å undersøke virkestoff og dosering, slik at man ikke kombinerer ulike pakninger og totalt får i seg for mye. Er du i tvil om hva medisinen din inneholder, spør lege eller farmasøyt.

Maksimal døgndose for voksne er 4 gram. En tablett inneholder oftest 500 mg.

Voksne kan bli alvorlig forgiftet ved inntak over 10 gram paracetamol. Forgiftningen fører til leverskade. Leverskaden kan være dødelig. Grensen for forgiftning ligger lavere hos alkoholikere og personer som bruker fenytoin eller fenobarbital. Barn kan bli forgiftet ved engangsdoser over 100 mg per kg kroppsvekt.

Mekanisme

Når paracetamol brytes ned i leveren dannes den giftige metabolitten n-acetyl-p-benzoquinonimin. Dette har normalt ingen betydning, da stoffet raskt blir nøytralisert av en naturlig motgift (glutation). Ved overdosering kan kroppens lager av naturlig motgift gå tomt, da blir nedbrytningen av paracetamol skadelig for levercellene. Overdose behandles med acetylcystein (brytes ned til glutation).

Sykdomstegn

Symptomene begynner først etter noen timer. Den forgiftede kan bli kvalm, få brekninger og nedsatt allmenntilstand. En til to dager senere tilkommer smerter i øvre, høyre mageregion og tegn til leverskade (unormale blodprøver). 3-4 dager etter kan man utvikle komplett leversvikt og leverkoma. Dette er potensielt dødelig.

Har du tatt for mye paracetamol?

Hvis du tror du har tatt for mye paracetamol, ta umiddelbart kontakt med lege.

Hvis du vurderer å ta ditt eget liv ta kontakt med lege, psykolog, annen behandler eller alarmtelefon.

Hjelpetelefoner:

 • Mental Helse: 116 123
 • Røde Kors: 800 33 321
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40

Kilder:

 • Norsk legemiddelhåndbok: L20.1.1.2 Paracetamol. 2018
 • Helsebiblioteket: Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Utfyllende informasjon. 2018

Saken er oppdatert og betydelig utvidet av legestudent Brage Ulvmoen 04.09.18. Opprinnelig publisert 01.01.00 av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen leger Lørdag 1. januar 2000