NYTT UTSEENDE, SAMME BETYDNING: I 2012 ble det innført nye faresymboler i Norge, og i en overgangsperiode har de gamle, oransje symbolene blitt byttet ut med de røde og hvite. Foto: Miljødirektoratet
NYTT UTSEENDE, SAMME BETYDNING: I 2012 ble det innført nye faresymboler i Norge, og i en overgangsperiode har de gamle, oransje symbolene blitt byttet ut med de røde og hvite. Foto: Miljødirektoratet Vis mer

Nye internasjonale faresymboler

Sjekk om du egentlig vet hva de betyr!

Fra 1. juni skal alle farlige kjemikalier som settes på markedet, være merket med nye faresymbolene som skal gjelde for hele verden, melder Miljødirektoratet.

Selv om utseendet er nytt, vil betydningen være den samme.

– Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

De nye symbolene er utviklet i samarbeid av FN-landene, og gjelder i Norge gjennom det europeiske kjemikalieregelverket CLP, som står for «Classification», «Labelling» og «Packaging».

– De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi forbrukere hadde fått med oss informasjonen på emballasjen, sett på faresymbolene og lest advarselsteksten, opplyser Kjeldby.

LES OGSÅ: Har du spørsmål om medisinene du bruker?

Her er de nye faresymbolene

Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk.

image: Nye internasjonale faresymboler

AKUTT GIFTIG: Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

image: Nye internasjonale faresymboler

ETSENDE: Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

image: Nye internasjonale faresymboler

KRONISK HELSEFARE: Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

image: Nye internasjonale faresymboler

HELSEFARE: Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

image: Nye internasjonale faresymboler

MILJØFARE: Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

image: Nye internasjonale faresymboler

EKSPLOSJONSFARLIG: Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

image: Nye internasjonale faresymboler

BRANNFARLIG: Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

image: Nye internasjonale faresymboler

OKSIDERENDE: Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

image: Nye internasjonale faresymboler

GASS UNDER TRYKK: Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

LES OGSÅ: Slik vet du om legemiddelet du kjøper på nett er lovlig

Om kjemikaliemerking

  • Farlige kjemikalier skal ha merking på norsk.
  • På merkeetiketten skal du finne handelsnavn og hvilke farlige stoffer det inneholder.
  • Navn, adresse og telefon til leverandør innen EØS-området skal være med.
  • Merking skal synes godt på etiketten og består av faresetninger faresymboler og varselord som beskriver farene ved kjemikaliet.
  • Sikkerhetssetninger som beskriver forsvarlig håndtering av kjemikaliet skal angis.
  • Normalt skal ikke de aller farligste kjemikaliene (merket med dødninghode og noen av kjemikaliene merket med kronisk helsefare) omsettes til forbrukere.
Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilde: Miljødirektoratet