Metanol: Tegn på forgiftning

Metanol er svært giftig. Metanolforgiftning kan føre til blindhet, koma og pustestans.

LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Fra tid til annen skjer det at personer som har drukket illegalt omsatt alkohol, såkalt «smuglersprit» forgiftes med metanol (tresprit). Metanolforgiftning er sjelden, men kan av og til ramme mange personer (festdeltagere) samtidig.

Metanol har ingen farge, og har en svak, stikkende lukt som lett maskeres hvis væsken er blandet med noe annet - for eksempel alkohol.

LES OGSÅ:
image: Forgiftninger: Vanlige giftstoffer og symptomer

Forgiftninger: Vanlige giftstoffer og symptomer

Metanol er et løsemiddel som er nyttig i industrien og inngår i kopieringvæsker, bilprodukter og drivstoff.

LES OGSÅ: Alkohol, overdose

Hvorfor er metanol farlig å innta?

Metanol i seg selv er ikke en giftig substans. Den nedbrytes til formaldehyd via enzymet alkoholdehydrogenase i leveren og videre til maursyre som er det giftige stoffet. Nedbrytningen er langsom.

Symptomer på metanolforgiftning

Symptomene kommer først 15 – 20 timer etter inntak. Det tar tid før nok maursyre er akkumulert til å fremkalle symptomer.

Hyperventilasjon (rask pust) og synsforstyrrelser kan være innledende symptomer.

Andre symptomer er kvalme, brekninger og hodepine. I de alvorligste tilfellene opptrer blindhet, koma og pustestans.

LES OGSÅ:
image: Dobbeltsyn - hva kan årsaken være?

Dobbeltsyn - hva kan årsaken være?

Samtidig inntak av alkohol kan delvis oppheve eller forsinke skadevirkningen av metanol

Dødelig dose av metanol oppgis til 1 ml/kg , men denne vil være avhengig av om alkohol (etanol) inntas i tillegg. Etanol hemmer ovennevnte enzym og forsinker nedbrytningen av metanol til de skadelige substansene.

Spriten som har gitt opphav til forgiftningstilfeller i Norge har typisk hatt et metanolinnhold på rundt 15 %. Dette gjør at pasientene først begynte å få symptomer lenge etter at de sluttet å drikke. Noen av pasientene hevdet at siste alkoholinntak fant sted 5 – 7 dager før innleggelsen. Den lange forsinkelsen skyldes antakelig også at ren etanol var inntatt etter inntak av kontaminert sprit. Den lange latenstiden kompliserer diagnostikken.

Hvordan settes diagnosen?

Den kliniske diagnosen er vanskelig, men synsforstyrrelser kombinert med hyperventilasjon bør vekke mistanke om inntak av metanol.

Ved spørsmål om metanolforgiftning analyseres syre-base-status, salter, blodsukker, og serumosmolalitet. Analysen av metanol er selvfølgelig også viktig, men denne utføres kun ved større sykehus.

LES OGSÅ:
image: Førstehjelp ved forgiftning

Førstehjelp ved forgiftning

Kan det være noe annet?

Andre mulige forgiftninger som kan ligne på dette er frostvæske (Etylenglykolforgiftning)

Førstehjelp ved mistanke om metanolforgiftning

  • Bevissthet, Luftveier, Åndedrett. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden!
  • Ring 113
  • Gi alkohol.

Behandling på sykehus

Behandlingen må som regel startes før man er sikker på diagnosen. Øvrige behandlingsprinsipper er hemming av alkoholdehydrogenase ved hjelp av etanol eller fomepizol, og fjerning av metanol og maursyre ved dialyse. Dette gjøres oftest parallelt.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Etanol har i mange år stått sentralt i behandlingen også i sykehus. Fordelen har vært lav pris, lett tilgjengelighet og god effekt. Fomepizol (4-metylpyrazol) er en effektiv hemmer av alkoholdehydrogenase uten etanolens bivirkninger.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert og utvidet 28.10.18 av Alf Kristoffer Ødegaard, lege. Referanse ved oppdatering: tidsskriftet.no.
Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Anna Stella Kyed, sykepleier 2003