Metanol: Tegn på forgiftning

Metanol er svært giftig. Metanolforgiftning kan føre til blindhet, koma og pustestans.

LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Fra tid til annen skjer det at personer som har drukket illegalt omsatt alkohol, såkalt «smuglersprit» forgiftes med metanol (tresprit). Metanolforgiftning er sjelden, men kan av og til ramme mange personer (festdeltagere) samtidig.

Metanol har ingen farge, og har en svak, stikkende lukt som lett maskeres hvis væsken er blandet med noe annet - for eksempel alkohol.

LES OGSÅ:
Forgiftninger: Vanlige giftstoffer og symptomer

Forgiftninger: Vanlige giftstoffer og symptomer

Metanol er et løsemiddel som er nyttig i industrien og inngår i kopieringvæsker, bilprodukter og drivstoff.

LES OGSÅ: Alkohol, overdose

Hvorfor er metanol farlig å innta?

Metanol i seg selv er ikke en giftig substans. Den nedbrytes til formaldehyd via enzymet alkoholdehydrogenase i leveren og videre til maursyre som er det giftige stoffet. Nedbrytningen er langsom.

Symptomer på metanolforgiftning

Symptomene kommer først 15 – 20 timer etter inntak. Det tar tid før nok maursyre er akkumulert til å fremkalle symptomer.

Hyperventilasjon (rask pust) og synsforstyrrelser kan være innledende symptomer.

Andre symptomer er kvalme, brekninger og hodepine. I de alvorligste tilfellene opptrer blindhet, koma og pustestans.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

LES OGSÅ:
Dobbeltsyn - hva kan årsaken være?

Dobbeltsyn - hva kan årsaken være?

Samtidig inntak av alkohol kan delvis oppheve eller forsinke skadevirkningen av metanol

Dødelig dose av metanol oppgis til 1 ml/kg , men denne vil være avhengig av om alkohol (etanol) inntas i tillegg. Etanol hemmer ovennevnte enzym og forsinker nedbrytningen av metanol til de skadelige substansene.

Spriten som har gitt opphav til forgiftningstilfeller i Norge har typisk hatt et metanolinnhold på rundt 15 %. Dette gjør at pasientene først begynte å få symptomer lenge etter at de sluttet å drikke. Noen av pasientene hevdet at siste alkoholinntak fant sted 5 – 7 dager før innleggelsen. Den lange forsinkelsen skyldes antakelig også at ren etanol var inntatt etter inntak av kontaminert sprit. Den lange latenstiden kompliserer diagnostikken.

Hvordan settes diagnosen?

Den kliniske diagnosen er vanskelig, men synsforstyrrelser kombinert med hyperventilasjon bør vekke mistanke om inntak av metanol.

Ved spørsmål om metanolforgiftning analyseres syre-base-status, salter, blodsukker, og serumosmolalitet. Analysen av metanol er selvfølgelig også viktig, men denne utføres kun ved større sykehus.

LES OGSÅ:
Førstehjelp ved forgiftning

Førstehjelp ved forgiftning

Kan det være noe annet?

Andre mulige forgiftninger som kan ligne på dette er frostvæske (Etylenglykolforgiftning)

Førstehjelp ved mistanke om metanolforgiftning

  • Bevissthet, Luftveier, Åndedrett. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden!
  • Ring 113
  • Gi alkohol.

Behandling på sykehus

Behandlingen må som regel startes før man er sikker på diagnosen. Øvrige behandlingsprinsipper er hemming av alkoholdehydrogenase ved hjelp av etanol eller fomepizol, og fjerning av metanol og maursyre ved dialyse. Dette gjøres oftest parallelt.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 152507058


Varnish cache server

Etanol har i mange år stått sentralt i behandlingen også i sykehus. Fordelen har vært lav pris, lett tilgjengelighet og god effekt. Fomepizol (4-metylpyrazol) er en effektiv hemmer av alkoholdehydrogenase uten etanolens bivirkninger.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Birgitte Lund Saltvik
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Britt Nakstad
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert og utvidet 28.10.18 av Alf Kristoffer Ødegaard, lege. Referanse ved oppdatering: tidsskriftet.no.
Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Anna Stella Kyed, sykepleier 2003