Forgiftning med morfinstoffer

En overdose med morfin gir symptomer i form av små pupiller, sløvhet eller bevisstløshet. Morfin hemmer pusten og pustestopp kan skje.

OVERDOSE MED MORFIN: Redusert pustefrekvens og bevisstløshet kan være tegn på morfinforgiftning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
OVERDOSE MED MORFIN: Redusert pustefrekvens og bevisstløshet kan være tegn på morfinforgiftning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Overdose eller toksisk dose er andre begrep man benytter ved morfinforgiftning.

Hva er morfin?

Morfin er et såkalt opioid som utvinnes fra opiumsvalmuen. Det er utviklet en rekke morfinanaloger som har andre egenskaper enn morfin. Dette kan være kortere virketid, lengre virketid, mindre bivirkninger enn morfin. Slike morfinanaloger er Fentanyl, Oxycodon, Ketobemidon, Alfentanil, Heroin. Vær oppmerksom på at dette er navn på virkestoffet. Legemidlene kan ha egne handelsnavn.

LES OGSÅ: A, B og C-preparater

Hvor mye skal til før man får en overdose?

Hvor mye morfin et menneske tåler varierer mye fra person til person. Noe av grunnen til dette er toleranseutvikling hos kroniske brukere av morfin. Ved vurdering av morfinforgiftning er det viktig å ta hensyn til grad av tilvenning. Hvis du er en morfinmisbruker, tåler du større doser enn de som ikke er det. Inntak av andre rusmidler eller legemidler vil også spille inn. (1)

Det er individuelle variasjoner og toleranseutvikling, men man kan likevel angi disse grensene for toksisk dose morfin, ifølge Helsedirektoratet.

  • 40-60 mg peroralt (inntak via munn) er en toksisk dose for voksne uten tilvenning.
  • 120 mg peroralt (inntak via munn) er potensielt dødelig for voksne uten tilvenning.
  • Fare for alvorlig forgiftning etter intravenøs (morfin satt i blodåre) dose på 30 mg eller mer hos voksne uten tilvenning.

Symptomer ved morfinforgiftning

Små pupiller. Sløvhet eller bevisstløshet. Pusten er langsom og kan stanse helt opp.

LES OGSÅ: Hva er normal pust?

Førstehjelp

Dersom du møter på en person hvor du mistenker overdose av et morfinstoff er det viktigste at du sørger for at pasienten holder frie luftveier (stabilt sideleie, kjeveløft) Ring deretter 113.

Gi munn-til-munn-pusting hvis pusten blir langsom eller stopper opp. Mange er redde for å gi munn-til-munn til personer de tror kan være stoffbrukere. Faren for å bli smittet med alvorlige sykdommer (hiv og hepatitt) er imidlertid så liten at du i praksis kan se bort fra den.

Risikoen for at du skal bli smittet med sykdom ved kontakt med blod, er også nesten null hvis du ikke har sår på leppene eller i munnen. Men blod kan overføre smitte, så du må unngå blodsøl.

Morfinstoffene er som oftest satt med sprøyte. Det betyr at førstehjelp med å fremkalle brekninger, medisinsk kull og drikke ikke har noen virkning.

LES OGSÅ:
image: Dette skjer i kroppen når du misbruker amfetamin

Dette skjer i kroppen når du misbruker amfetamin

Medisinsk behandling

Straks medisinsk personell ankommer, blir det gitt motgift. Videre overvåkning og behandling skjer på sykehus

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert 28.10.18 ved Alf Kristoffer Ødegaard, lege og Elsiabeth Lofthus, sykepleier. Kilder ved oppdatering: Pubmed og Helsenorge.
Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen, 01.01.2000