Brennmaneter og brennesle

Glad lek i vannet og forfriskende svømmeturer hører sommeren til. Men en brennmanet kan fort gjøre slutt på badegleden.

Symptomer
Brennende smerte, kløe og elveblestliknende utslett oppstår der huden har vært i kontakt med giften fra brennmaneten. I blant kan det senere oppstå sår i det affiserte området.

Kvalme, muskelsmerter og tung pust kan oppstå. Svært sjeldent kan det utvikles allergisk sjokk.

Behandling-Fjern gift. Bad den smertefulle kroppsdelen i mye saltvann. Forsøk eventuelt å fjern brennmanettråder fra huden (bruk hansker hvis mulig).

-Det kan være hensiktsmessig å holde den smertefulle kroppsdelen høyt, og i ro.

-Å bade i varmt vann (40-45 grader) kan være smertelindrende.

-Ved tegn på allergisk sjokk (kløe i håndflatene, matthet, uro, kribling i kroppen, rask puls, svimmelhet, tung pust, kvalme, bevissthetstap), ring straks 113.

-Kontakt lege hvis brennmaneten har vært i kontakt med et stort hudområde, ved allmennsymptomer, eller ved store smerter.

 

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for giftinformasjon