Alkoholforgiftning

En alkoholforgiftet (svært full) person klarer ikke ta vare på seg selv. Han eller hun kan trenge din hjelp. Lær om alkoholens virkninger, og om hva du bør gjøre.

Det er stor forskjell på hvor mye alkohol som skal til for at en person skal bli forgiftet. Promille mellom 3 og 11 er dødelig, men hvis det er tatt andre rusmidler eller medikamenter sammen med alkohol, kan grensen være lavere. Med alkohol mener vi her etanol (C2H5OH) som finnes i øl, vin, brennevin og rødsprit.

I gjennomsnitt forbrenner vi etanol med en fart på 0,15 promille/time. Hvor rask forbrenningen er, er litt forskjellig fra person til person, men lar seg ikke påvirke av at en spiser, drikker eller går tur i kaldt vær.

Vær oppmerksom på at en bevisstløs eller sløv og alkoholpåvirket person kan ha en hodeskade.

Når man drikker mye alkohol, synker blodsukkeret. Dette kan være farlig for personer som har diabetes og bruker diabetesmedisiner. Kombinasjonen av medisin og alkohol kan få blodsukkeret til å bli altfor lavt.

Barn som har fått i seg alkohol, kan også få lavt blodsukker.

SykdomstegnPersonen er ruset og kan være sløv, søvnig eller bevisstløs. Alkoholpåvirkning fører også til kritikkløshet, balansevansker og nedsatt presisjon ved bevegelser. Den påvirkede kan være kvalm og kaste opp.

Behandling
Pass på at luftveiene er åpne! En søvnig eller bevisstløs person må ligge i stabilt sideleie. Ved sterk alkoholpåvirkning bør noen ha tilsyn med den berusede personen.

Kontakt lege hvis du er usikker på hvorfor noen er sløv eller søvnig eller hvis det ikke er mulig å vekke vedkommende.

Ring 113 straks hvis det er mistanke om uklar forgiftning, hodeskade eller annen alvorlig skade eller sykdom.

Ring foreldrene. Å ringe til foreldrene hvis en ungdom er blitt hjelpeløs på grunn av rus, er ikke å sladre, men å ta ansvar for at personen får hjelp og omsorg.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Beskytt mot varmetap. En person som er beruset og ligger rolig er utsatt for stort varmetap, og kan bli alvorlig nedkjølt selv på sommeren. Legg pledd eller klær over og under ham, og sørg for isolasjon fra underlaget.

Stikkord: