Trinn 5: Avslutning

OverleveringVis vei for ambulansen. Finn en egnet landingsplass hvis det kommer ambulansehelikopter. Gi en god rapport til fagpersonellet. Fortell hvem du er, hva som har skjedd, hva du tror feiler den syke eller skadde og hva du har gjort. Hva har du gjort når det gjelder BLÅ-BH?

DebriefDet er en stor påkjenning å ta ansvar som førstehjelper, ikke minst ved trafikkulykker. Det er naturlig å få følelsesmessige reaksjoner etter at innsatsen er avsluttet. Sitt ned sammen med de andre som har deltatt i arbeidet. Snakk om hva hver enkelt gjorde, tenkte og følte under arbeidet. Hva føler hver enkelt nå? Ikke kritiser hverandre, men stå sammen og støtt hverandre.