Trinn 1: Gjør deg klar til innsats

Vær rolig og sterkEt sted hvor det har skjedd en trafikkulykke er ofte kaotisk og skremmende. Det kan være mange skadde, og noen kan ha alvorlige skader, store blødninger og kraftige smerter. Mange nye farer lurer også, særlig hvis ulykken har skjedd på en trafikkert vei.

For å kunne gi god førstehjelp er det viktig at du ikke mister hodet. Du må hente fram din indre ro og styrke. Hold de sterke inntrykkene litt på avstand. Minn deg selv om at det de syke eller skadde trenger, er noen enkle tiltak. De enkle tiltakene kan du.

Jobb sammenDu oppnår alltid bedre resultater når du arbeider sammen med andre. Når det har skjedd en trafikkulykke, er det mange oppgaver som skal løses. Få med deg dem som står rundt deg! Hvis det ikke er noen i nærheten, rop "hjelp" så kraftig du klarer. Noen kan høre deg.