Strømskader

Strømskader kan skyldes lynnedslag, eller skade via stikkontakter og ledninger hjemme eller på arbeidsplassen. Brannskade og hjerterytmeforstyrrelser kan bli resultatet.

STRØMSKADET HÅND: Brannskaden i huden er ofte ikke så stor, men det kan likevel være stor brannskade i dypere vev. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
STRØMSKADET HÅND: Brannskaden i huden er ofte ikke så stor, men det kan likevel være stor brannskade i dypere vev. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Strømulykker kalles også elulykker. Dette er alvorlige, potensielt livstruende, hendelser med betydning for spesielt hjerte- og karsystem, nervesystem, muskel- og skjelettsystem og hud (brannskader).

Hva forårsaker strømskader?

Strømskader kan skyldes lynnedslag, høyvoltsspenning (høyspentkabler) eller lavvoltsspenning (fra stikkontakter og ledninger hjemme eller på arbeidsplassen). Faren for brannskader er størst ved høy spenning og langvarig strømpåvirkning.

LES OGSÅ:
Brannskader

Brannskader

Hvordan skader strøm kroppen?

Strøm som går gjennom brystkassa, kan utløse rytmeforstyrrelse i hjertet.

Ved strømgjennomgang er kroppen en del av strømkretsen, og da er strømstyrke og strømvei avgjørende for skadegraden.

Energimengden som tilføres, øker med økende strømstyrke, som igjen er avhengig av motstand (R) i vevet og strømmens spenning (U) etter Ohms lov (I = U/R).

Ved høyspentulykker (> 1 000 volt) kan store energimengder overføres i brøkdeler av et sekund, ved lavspent skal en strømgjennomgang normalt vare minst et par sekunder for å være farlig. Man regner med at strøm fra arm til arm gir relativt større risiko for hjertekomplikasjoner på grunn av at strømveien passerer hjertet.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Hvor vanlig er strømskader?

Ifølge STAMI rammes hvert år omkring 3000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. Undersøkelser viser at personer utsatt for strømulykker kan få helseplager som nerveskader, muskel- og skjelettlidelser samt psykiske ettervirkninger som følge av hendelsen.

LITEN SKADE ETTER ELEKTRISK STØT: Skaden kan være mer omfattende lenger ned i huden, så det er ikke sikkert det du ser ytre hudlag egentlig viser hvor stor skaden er. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
LITEN SKADE ETTER ELEKTRISK STØT: Skaden kan være mer omfattende lenger ned i huden, så det er ikke sikkert det du ser ytre hudlag egentlig viser hvor stor skaden er. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Symptomer på strømskade

 • Brannskade. Brannskaden i huden er ofte ikke så stor, men det kan likevel være stor brannskade i dypere vev. Der strømmen har gått inn og ut av kroppen, kan du se sår.
 • Forstyrret hjerterytme. Kan føre til symptomer som tretthet, omtåkethet, besvimelse, kramper, tung pust eller plutselig livløshet. Kramper eller forbigående lammelser. Bevisstløshet og pustestans.
LES OGSÅ:
Ventrikkelflimmer

Ventrikkelflimmer

Førstehjelp

Skru av strømmen. Skru av hovedstrømsbryteren om mulig. Ikke utsett deg selv for fare. Å dra en person løs krever god isolasjon (gummistøvler, gummihansker) og er risikofylt. Anbefales ikke ved høyvolts strømkilde.

Ring 113

Skader som oppfyller minst ett av følgende kriterier skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp:

 • Har vært utsatt for høyspent
 • Har vært utsatt for lynnedslag
 • Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen
 • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken
 • Har brannskader
 • Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

Selv om det er få tegn til ytre skader, kan det være alvorlige skader av indre organer. Fallskader kan på den annen side være så omfattende at de overskygger strømskadene, som derfor kan oppdages for seint for optimal behandling. Symptomene kan komme etter flere timer.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

 • Ingen krav til program eller app
 • 100% anonymitet
 • Ingen ventetid
 • Betal med Vipps
Leger på vakt
Vishal Judge
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Britt Nakstad
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert 28.10.18 Alf Kristoffer Ødegaard, lege. Referanse ved oppdatering: tidsskriftet.no. Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen, 2000