Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Betydning av ceruloplasmin og kobber for dårlig matlyst, undervekt, utmattelse, engstelse, samt tendens til infeksjoner

Spørsmål

Spørsmål om betydning av lav ceruloplasmin og kobber for dårlig matlyst, undervekt, utmattelse, engstelse, samt tendens til infeksjoner. Datter 15 år har slitt med utmattelse og infeksjoner i mer enn 4 år og er også undervektig og har angstproblematikk. Hun har vært utredet for ME, men oppfyller ikke kriteriene. Hun har vært svært finspist hele livet og det ble oppdaget mangler som nå delvis er rettet. Jod, kobber, sink, folat og d-vitamin var alle for lave. Hun/vi forsøker å tette måltider og hun spiser ofte og bruker mellommåltider + tilskudd. Det er ikke snakk om spisevegring. Går hos ernæringsfysiolog/lege for oppfølging. Nå er alle blodverdiene innenfor normalområdet, selv om de ligger i nedre del av området, med unntak av kobber/ceruloplasmin som fortsatt er for lave. Dette blir ikke tillagt særlig vekt hverken hos ernæringsfysiolog eller lege. Hennes kobbernivå er 9 umol/L (ref.omr. 12-25 umol/L) og ceruloplasmin er 0,14 g/L (ref.omr.0,24-0,55 g/L). Ernæringsfysiologen har ikke vært borti kobbermangel og oppfatter det som uvanlig. Vi lurer jo på om lav ceruloplasmin/kobber er årsaken til at tilstanden med finspisthet/undervekt/utmattelse/økt infeksjonstendens/angst opprettholdes? Har du noen tanker om hvordan vi kan finne ut av dette og få kobber- og ceruloplasminnivået innenfor normalområdet? Er det noen sykdommer som bør utelukkes? Hun har målt utskillelse av kobber i døgnurin, og den var normalt. Dette ble gjort for å utelukke Wilsons sykdom. Vi klarer ikke slå oss til ro med at kobber og ceruloplasmin er såpass lave og er bekymret for om lav ceruloplasmin kan føre til lagring av jern i ulike organer og at dette kan skape problemer på sikt.

Kvinne 15
Svar

Hei,


Jeg forstår at du er bekymret for datteren din. Dere har nok vært gjennom en tøff periode, og det er forståelig at du ønsker å undersøke situasjonen enda mer. Samtidig tror jeg at du er godt fulgt opp med både lege og klinisk ernæringsfysiolog allerede, og det er nok lite konkret jeg kan bidra med ut over dette. Men jeg skal her forsøke å bidra litt med ytterligere informasjon som kanskje kan hjelpe deg og dere.


Du nevner utredning av sykdommer. Derfor: først litt om Wilsons sykdom.


Wilsons sykdom er ganske sjelden: kun 1 av 30000 får Wilsons, men det er en arvelig komponent som gjør at det er mer sannsynlig å få sykdommen dersom noen i familien har den. Sykdommen skyldes manglende utskillelse av kobber fra leveren (via gallen) til tarmen, som gjør at kobber hoper seg opp i sentrale organer. Paradoksalt nok er kobber i blodet ofte lavt. Særlig leveren, hjernen og øynene kan påvirkes av opphopning av kobber, og derfor vil en diagnose av Wilsons sykdom bestå særlig av tester av disse organene. Og som for alle andre sykdommer vil man se på resultatene av testene i en samlet evaluering. 


Hva så med ceruloplasmin?


Ceruloplasmin er en av mange tester man gjør ved utredning for Wilsons sykdom. Ceruloplasmin bærer kobber i blodet, og derfor vil nivået av kobber naturligvis følge nivået av ceruloplasmin. Det er muligens derfor kobber er lav hos din datter. 


For de fleste med Wilsons vil ceruloplasmin (og dermed kobber) være lav, men ceruloplasmin kan også være lav selv om man ikke har Wilsons. Ceruloplasmin kan for eksempel være lav ved dårlig opptak av næringsstoffer i tarmen (malabsorpsjon), ved lavt inntak av kobber, og ved bruk av tilskudd som inneholder høye nivåer av andre ”divalente kationer” (sink, jern, magnesium, og så videre). I tillegg kan ceruloplasmin påvirkes av hormonelle endringer, sånn som endringer i østrogen. Lav østrogen kan gi lav ceruloplasmin, og bruk av p-piller kan øke det. Pågående infeksjoner kan også øke ceruloplasmin. 


Ceruloplasmin alene ingen pålitelig test for Wilsons: man må inkorporere data fra andre kilder i tillegg. Som utskillelse av kobber i urinen og lever-tester, slik dere har gjort. Det er derfor trygt å vite at dere får oppfølging på dette. 


Når det gjelder å ”få ceruloplasmin og kobber innenfor normalområdet”, så tenker jeg at dette er feil fokus. Vi ser en normalvariasjon av ceruloplasmin og kobber hos forskjellige mennesker, og selv om de fleste faller innenfor normalområdene du oppgir, så er det alltid noen som faller utenfor, uten at det trenger å bety noe. Så vidt meg bekjent kjenner vi ikke til at det å endre ceruloplasmin og kobber inn i normalområdet per se vil gi noen gevinst i form av bedre helse, slik du nå ønsker. 


Du nevner videre at dere lurer på om lav ceruloplasmin/kobber er årsaken til at tilstanden med finspisthet/undervekt/utmattelse/økt infeksjonstendens/angst opprettholdes. Dette er umulig å svare på, og blir ren spekulasjon. Dette er dessuten komplekse temaer. 


Men jeg kan legge til at undervekt og underernæring er meget vanskelig, særlig i en sensitiv fase av livet der kroppen fremdeles vokser og utvikler seg. 


La meg utdype litt.


Hele kroppen er bygget opp av mat. Alle cellene våre består av fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer, mineraler, sporstoffer og vann. Ved underernæring vil derfor mangel på noen av disse elementene kunne påvirke hvordan kroppen fungerer; det vil kunne påvirke anatomien og fysiologien i kroppen. Organer vil kunne se annerledes ut, og kroppens systemer vil kunne tilpasse seg. 


Underernæring vil hos noen for eksempel kunne bidra til nedsatt immunforsvar, og dermed økt infeksjonstendens. Endringer i hjernen vil kunne påvirke den mentale helsa generelt. Matlysten er også styrt i stor grad av samspillet mellom hjernen og tarmen. 


Hvis dette går riktig langt vil det bli alvorlig, men oppdages det tidlig vil det kunne korrigeres og normaliseres. Men jeg gjentar at dette er prosesser som det kan ta lang tid å få i orden. Så gi det tid.


Igjen, du må se dette som noe du må diskutere med din lege og klinisk ernæringsfysiolog. 


Det er flott at du har god oppfølging, og at dere jobber med å øke inntaket av mat med mellommåltider osv. Det sier meg at dere har riktig fokus, og er på riktig vei. Jeg ville også fokusert på å spise vanlig mat, og NOK av det. 


Uansett så håper jeg at du har fått litt informasjon du kan ta med deg, og som kanskje kan berolige deg. Jeg har fullstendig tro på at dere har god oppfølging i deres situasjon. 


Lykke til!Hilsen Jacob