Strupekrampe ved bassengsvømming

Spørsmål

Jeg opplevde å få krampe i luftveiene slik at jeg ikke klarte å puste under svømmong i basseng. Jeg googlet problemet og fant at det antakelig oppsto en krampe i stemmebåndene, larynxspasme. Det opplevdes skremmende og veldig ubehagelig, og jegtenktepå hva som ville skje om dette hadde hendt ute på dypt vann. Det har hendt meg et par ganger tidligere.
Nå håper jeg på å få et råd om hvordan jeg skal forholde meg for å få krampen til å løsne, og om det fins noen førstehjelpsråd.
Vennlig hilsen
NN, Narvik

Svar

Hei,
Dette var en helt ny beskrivelse for meg. Jeg møter svært mange dykkere som er MYE i basseng, men ditt problem har jeg til gode å ha erfaring med. Jeg betviler ikke det du opplevde, men det er altså overhode ikke vanlig. Strupelokk og stemmebånd vil trekke seg sammen hvis det kommer vann i luftrøret. Det kan selvsagt hende at du faktisk inhalerte litt bassengvann når du svømmet, men det virker ikke sannsynlig: Da ville du ha fortalt at du kjente at du fikk vann i luftrøret og hoste. Siden du ikke skriver noe om dette så antar jeg at svømmingen ellers var upåfallende.

Er det mulig at det var ekstra mye klor i bassenget denne gangen? Klor er en kraftig luftveisirritant og kan gi larynxspasme i store konsentrasjoner. Også dette har jeg vanskelig å tro, fordi de andre i bassenget burde klage. Et unntak er hvis du har reaktive luftveier (astma, luftveisallergi) - da kunne en larynxspasme lettere bli utløst av klor.

Ut fra din beskrivelse så kan det være en paradoks stemmebåndsbevegelse - en tilstand som oppstår når stemmebåndene trekkes innover når man trekker pusten. Det gir besværet innpust (og i mindre grad utpust) og kan utløses av fysisk aktivitet. Jeg må være ærlig med deg her og si at dette er en spekulativ diagnose og den må stilles av en ØNH spesialist. Den er dessuten vanskelig å diagnostisere. Det er diskutabelt om det egentlig er en "sykdom" eller heller bør kategoriseres som en "tilstand". Stress kan utløse tilstanden. "Førstehjelpsbehandling" er lite aktuelt her - hvis du har en slik tilstand så vil vanligvis puste-terapi være en aktuell behandling. Her vil du bli opplært i rolig pust (ikke "sug" inn pusten, å puste med maven og å puste regelmessig.

Mitt råd til deg nå er å vente med å dykke (hvis du gjør det) til dette er avklart. For å lettere kunne stille diagnosen så kan det være lurt å vente til du får neste anfall. Da bør du legge nøye merke til om pusteproblemet er like uttalt ved innånding som ved utånding. Prøv å puste med maven og puste rolig hvis det skjer. Hvis det skjer utenom bassengsituasjonen så prøv å bevege deg og puste i takt med skrittene du tar. Når du har hatt et slikt "anfall" til så vil jeg foreslå at du tar kontakt med fastlegen din som kan hjelpe deg med henvisning til ØNH spesialist.

Dette er ikke en kjent dykkerelatert tilstand, mest sannsynlig er det en sykdom/tilstand som best kan behandles av ØNH spesialist.

Lykke til videre!