image: Dykking, røykdykking og resultat av spirometri

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dykking, røykdykking og resultat av spirometri

Spørsmål

Hei. Jeg tok denne spirometritesten for en stund siden. Jeg fikk da beskjed om at testen kunne minne om mild asma. Jeg har ingen sykdommer eller problemer med pusten fra før. Lurer på dette på grunn av at jeg skal på opptak til en jobb i forsvaret, der stilles det krav i forhold til asma og lungefunksjon i forbindelse med røykdykk og redningsdykk.

Hva leser du ut i fra denne testen? Takk for svar.

Mann 26
Svar

Takk for et godt formulert spørsmål. Jeg forstår at du vil begynne i Forsvaret og må tilfredstille kravene til militær dykking og røykdykking og at du lurer på om lungefunksjonsmålingene du tok er til hinder for dette. Dette svaret vil trolig være i lengste laget i forhold til det du har behov for. Derfor starter jeg med konklusjonen slik at du kan slippe å lese detaljene hvis du ikke ønsker det. Min vurdering er at du er helsemessig skikket til røykdykking og dykking i sjø hvis du ellers er frisk og ikke har annen sykdom.

La oss starte med grunnleggende kunnskap om hvorfor det er satt spesielle krav til lungefunksjon hos røykdykkere og dykkere. Røykdykkere (og redningsdykkere) skal redde andre mennesker under svært krevende betingelser. De må ha ekstra god fysisk yteevne (være i god form) for å ha tilstrekkelig utholdenhet. Det er spesielt viktig at de ikke har sykdom som plutselig og uforutsett kan nedsette denne yteevnen.

For dykkere er det viktig at lungefunksjonen er god. Det er to årsaker til dette.

Hvis man har sykdom som snevrer inn luftveiene (se mer om det under) så kan det forhindre gass fra å strømme ut fra lungene når man svømmer mot overflaten. Hvis man dykker til 10 meter så vil luften i lungene fordoble seg på veien opp pga trykkfallet. Da er det viktig at luftveiene er åpne slik at det ikke oppstår overstrekkings-skader i lungene (pulmonalt barotraume, lungebrist, lungesprengning).

Et minst like viktig argument for at lungefunksjonen må være helt normal er at lungefunksjonen begrenser dykkerens yteevne under vann. Dette er en viktig forskjell på prestasjonsevnen vår under og over vann. På overflaten vil din evne til å løpe raskt over lengre avstander ("aerob kapasitet") bestemmes av muskelmasse og hjertets evne til å pumpe tilstrekkelig blod. Hvor store lungene dine er betyr i praksis lite. Under vann er det motsatt: Når vi dykker til 30 meter klarer vi bare å puste halvparten så mye som på overflaten. Hvis man har lungesykdom så påvirker pustekapasiteten så vil det begrense muligheten til å ta vare på seg selv.

La oss fortsette med astma - hvorfor denne sykdommen kan være et problem for røykdykkere og "vann"dykkere. Les gjerne mer her om astma. Astma er en kronisk lungesykdom karakterisert med anfallsvise episoder med hoste, piping i brystet og nedsatt pustekapasitet. Den skyldes innsnevring av små luftveier fordi muskulaturen trekker dem sammen og hevelse i slimhinnen. I karakteristiske tilfeller så kan diagnosen i praksis stilles basert på sykehistorien, men den blir vanligvis bekreftet ved lungefunksjonsmålinger (spirometri). Og nå kommer vi inn på detaljene i undersøkelsene du har gjort.

En spirometriundersøkelse måler både lungevolum og utåndingshastighet under en maksimal utåndingsmanøver. Lungevolumet (FVC, Forced Vital Capacity) er vanligvis normal hos astmatikere, men de kan ha problem med å tømme lungene hurtig nok. Lungevolumet som tømmer seg ut under det første sekundet av utåndingen (FEV1, Forced Expiratory Volume 1 sec) er oftest redusert. Det samme gjelder den maksimale utåndingshastigheten (PEF, Peak Expiratory Flow). Fordi lungevolumet (FVC) kan variere ganske mye mellom friske personer så pleier man også å beregne brøken FEV1/FVC .

Personer med astma kan ha tilnærmet normal FEV1, men redusert FEV1/FVC hvis de har store lunger. Hos dykkere er vi likevel spesielt opptatt av at FEV1 er normalt fordi dette er den spirometriverdien som best beskriver ventilatorisk kapasitet under vann.

Når det gjelder dykkere så er kravet av både FVC og FEV1 skal være større enn (>) 80% av forventet verdi. FEV1/FVC>75% ved første gangs undersøkelse og FEV1/FVC skal være >70% ved senere kontrollundersøkelser. Vi regner det da som lite sannsynlig at man har astma hvis man ellers er symptomfri.

I ditt tilfelle var FVC 101% av forventet verdi, FEV1 85% av forventet verdi og FEV1/FVC 76%. Dette innebærer at dine spirometriverdier tilfredsstiller kravene for dykkere og røykdykkere. Derfor mener jeg at denne prøven ikke indikerer noe problem ift å begynne som røykdykker eller redningsdykker i Forsvaret. Men - og dette er et viktig "men": Jeg vet ikke nok om helsen din til å kunne si noe om det er andre forhold som kan være til hinder. Jeg forutsetter derfor at du ellers har vært lungefrisk og at du ikke har vært plaget med hoste eller piping i brystet under hard fysisk aktivitet eller kulde.

Svaret ble i overkant langt i forhold til det du spurte om, men jeg valgte å bruke anledningen til å forklare litt om bakgrunnen for at vi er nøye ved vurdering av astma hos (røyk-)dykkere.

Illustrasjonsfoto øverst: Christoffer Hansen Vika / Shutterstock / NTB

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-