Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dykking med narkolepsi

Spørsmål

Har en datter som har lyst til å ta dykkersertifikat. Hun har narkolepsi, og lurer på om dette er til hinder for å ta sertifikatet. Narkolepsi er jo en nevrologisk sykdom som hun medisineres for daglig. Hvilken betydning kan dette ha for dykking?

Kvinne 20
Svar

Hei,

Jeg må ærlig innrømme at dette er et vanskelig spørsmål - og første gang jeg noensinne har fått det.  Jeg er helt sikker på at du kjenner til dette selv, men for eventuelle andre lesere av dette svaret så kan det være nyttig å vite at narkolepsi er en nevrologisk sykdom som kjennetegnes av plutselig og uimotståelig søvntrang på dagtid - ofte i monotone situasjoner. Sykdommen kan ledsages av katapleksi - periodeer med muskelsvakhet/tap av muskelkraft - gjerne utløst av spesielle situasjoner.  Det kan også være spesielle symptomer knyttet til innsovning (tap av muskelkraft, sterke drømmelignende opplevelser og påvirket nattesøvn ).


Uttalt narkolepsi vil være uforenlig med dykking. Hvis søvnanfallene er langvarige, og ikke minst hvis man er mye plaget med katapleksi, så vil man ikke være i stand til å ta vare på seg selv eller andre under vann. Sykdommen er desverre så variert i sitt omfang at det vil være helt umulig å konkludere uten en grundig personlig samtale med din datter. Vurderingen må også støttes av de nevrofysiologiske undersøkelsene som har blitt gjort.


Men jeg har to positive nyheter: Selv om det ikke er etablert klare krriterier for dette så vil ikke en narkolepsi-diagnose automatisk være en kontraindikasjon mot dykking. Den må vurderes individuelt. Bruk av Conzerta er ikke en kontraindikasjon i seg selv - den øker ikke risikoen for dykkerelaterte sykdommer.


Det du bør gjøre nå er å ta kontakt med en kvalifisert dykkerlege i ditt nærområde. Hvis du føler denne lenken så kan du laste ned en liste over godkjente dykkerleger (gå www.dykkemedisin.no og bruk evt lenken der hvis lenken jeg har gitt over er død). Bestill deg time hos en av av disse dykkerlegene og diskuter saken. Dykkerlegen vil trenge detaljerte opplysninger (epikriser) fra de som har behandlet datteren din (fastlegen og spesialisten). Du vil få et raskere svar hvis du innhenter de opplysningene før du kommer til legen (selv foretrekker jeg å få slike opplysninger tilsendt i forkant).


Lykke til videre!