Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dykking etter blodpropp i lungene

Spørsmål

Hei, spør på vegne av et familiemedlem. Han fikk påvist blodpropp i begge lungene, årsaken til dette er foreløpig ukjent. Han er blitt satt på blodfortynnende og håper at dette vil fjerne proppene. Dersom det blir påvist at disse er helt borte , kan han gjennoppta dykkingen etter han har endt behandling med blodfortynnende? Han er 57 år.

Svar

Hei,

Takk for spørsmålet. Du skriver ikke om han er fritidsdykker eller yrkesdykker. Hvis han er yrkesdykker så han kontakte dykkerlege for vurdering av helsemessig skikkethet.  Dykking etter blodpropp i lungene vurderes strengt hos yrkesdykkere, men det er ikke en absolutt kontraindikasjon.


Jeg regner likevel med at familiemedlemmet du henviser til driver med fritidsdykking.  I prinsippet vurderer vi risikoen på bakgrunn av disse forholdene:


1. Hva gjorde at han/hun fikk blodpropp (av praktiske grunner vil jeg skrive "han" framover, men det er like gyldig om det er en kvinne). Blodropp utløst av en kjent og unngåelig årsak utgjør en mindre risiko enn en ukjent årsak. Da kan jo blodproppen tenkes å inntreffe mens han dykker. Hos mange finner man ikke noen årsak. Da anbefaler vi å vente i alle fall et år etter at han fikk blodproppen første gang før dykking gjenopptas.

2. Har blodproppen forårsaket noen skade? Vi anbefaler at lungene undersøkes med CT og at lungefunksjonen undersøkes med spirometri.  Vi har ingen entydig "regel" om hvordan evt lungeskader skal vurderes, men selv er jeg svært konservativ (fraråder dykking) i de tilfeller blodproppen har etterlatt arr i lungene eller nedsatt lungefunksjon.

3. Må han ta blodfortynnende? Så lenge man bruker blodfortynnende medisin (Marevan eller de nye blodfortynnende medisinene) så fraråder vi dykking. Grunnen er at blodfortynnende medisin også forventes å øke skade forårsaket av bobler i ryggmarg og hjerne. Trykkfallssyke (som dykkere kan få) viser seg som små punktformige blødninger i ryggmarg og hjerne. Vi frykter at disse blødningene blir større hvis man bruker blodfortynnende.


Hos yrkesdykkere tolker vi disse punktene strengt. De må ha sluttet med  blodfortynnende og må ikke ha skader på lungene hvis de skal fortsette å dykke. Når det gjelder fritidsdykkere så er det ingen lov eller forskrift som forbyr dem å dykke selv om de har sykdom som kan øke risiko ved dykking. Men jeg fraråder i alle fall fritidsdykkere å dykke så lenge de bruker blodfortynnende. Det er likevel en risikovurdering her: Sannsynligheten for å få trykkfallssyke er liten hvis man dykker grunt og kort. Noen fritidsdykkere velger å fortsette å dykke (selv om de bruker blodfortynnende). Dem anbefaler jeg å dykke så trygt/konservativt som mulig: Dykk korte og grunne dykk, helst med oksygenanriket pustegass (Nitrox).


Jeg håper svaret var til hjelp!