Dykking etter å ha fjernet nyre

Spørsmål

Hallo, jeg er dykker jeg min venstre nyre har blitt fjernet for fire måneder siden. Jeg føler meg bra og har ingen andre problemer. Er det lovlig å fortsette å jobbe som dykker med bare en nyre? Kan du fortelle meg også hvor jeg kan lese mer om dette, om loven?

Svar

Hei,
Jeg mangler litt informasjon for å kunne gi deg et tilstrekkelig presist svar, men jeg skal prøve å dekke de ulike alternativene.
Jeg starter med ditt siste spørsmål - hvor du kan lese om dette.
Problemstillingen er ikke dekket i noen av de regelverkene eller større veiledninger jeg kjenner til.
Det norske regelverket (veiledningen) for helseundersøkelse av yrkesdykkere finner du her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/398/Veileder-til-forskrift-om-helsekrav-for-personer-i-arbeid-på-innretninger-i-petroleumsvirksomheten-til-havs-IS-1879.pdf
Den europeiske standarden for helseundersøkelse av yrkesdykkere finner du her: http://www.edtc.org/EDTC-Fitnesstodivestandard-2003.pdf
Det britiske regelverket for helseundersøkelse av yrkesdykkere finner du her: http://www.hse.gov.uk/pubns/ma1.pdf

Den internasjonale veiledningen for helseundersøkelse av fritidsdykkere finner du her: http://dykkemedisin.no/onewebmedia/RSTC_Guideline_75126a.pdf
De norske tilleggskravene for helse hos fritidsdykkere finner du her: http://dykkemedisin.no/onewebmedia/Nyveiledning.pdf

Jeg forstår godt at du har lyst til å lese mer om dette og lære om regelverket, men vil allerede nå advare deg om at du ikke kommer til å finne tekst som avklarer i særlig grad.

De to forholdene som du ikke berører i e-posten din og som har en viss konsekvens for svaret er om spørsmålet ditt berører fritidsdykking eller yrkesdykking. Det andre jeg lurer på er årsaken til at nyren har blitt fjernet. Det siste spørsmålet er viktigst.
At du har fått fjernet den ene nyren er isolert sett ikke noe problem ift dykking. Det oppstår ikke spesielle sykdommer eller skader i det området nyren har vært når man dykker - det er ingen grunn til å fraråde dykking hvis operasjonen er vellykket. Derimot vil det være viktig å innhente detaljer fra den kirurgiske avdelingen som har gjort inngrepet om det har vært komplikasjoner ifm fjerningen, og ikke minst om operasjonen anses som vellykket og uten spesiell risiko for senskader. Hvis du har fått beskjed om å unngå fysisk aktivitet, direkte støt/ytre påvirkning mot nyrelosjene så må du selvsagt ta det samme hensynet ved dykking som ved annen aktivitet. Men selve fjerningen av nyren er altså ikke en (kjent) risiko ift dykking.

Jeg vet altså ikke hvorfor du har fått fjernet nyren. Og grunnsykdommen er den som er viktigst ift å uttale seg om videre dykking. Hvis du har en tilgrunneliggende alvorlig sykdom (diabetes, immunsvikt) så vil disse ofte være uforenlig med dykking. Jeg kan desverre ikke være mer presis enn dette - hver sykdom må vurderes individuelt. Hvis årsaken til at du har fått fjernet nyren er kreft eller en isolert/forbigående sykdom/skade av den ene nyren så kan du sannsynligvis dykke igjen hvis helsetilstanden din er normalisert. Det forutsetter at kreftbehandlingen er avsluttet uten senskade på andre organer eller at skaden som rammet nyren ikke forårsaket skader i andre organer. Enkelt sagt så forutsetter det at du er "helt frisk" etter den grunnsykdommen/skaden som forårsaket at nyren ble fjernet.

Det ble mye tekst her, jeg velger å oppsummere det slik:
1. Det at du har fått fjernet en nyre er i seg selv ikke et problem ift videre dykking
2. Grunnsykdommen - det som gjorde at nyren måtte fjernes - må vurderes individuelt av en kompetent dykkelege

Liste over godkjente dykkerleger finner du her: https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Helse%20og%20sosial/Oversyn%20og%20statistikk/Dykkerleger.pdf