Bruk av medisiner og dykking

Spørsmål

Hei!

Jeg skal ta en videresertifisering i dykking om ca. to uker (PADI Advanced Open Water Diver) hvor jeg skal ned til maks 30 meter. Har fra før Open Water Diver sertifisering. Mitt spørsmål er om det er noen av medisinene jeg tar som kan bli et problem under dykk.
Mot allergi tar jeg Aerius 5 mg én gang daglig og Livostin Nesespray 50 mikrog/dose to ganger daglig. Disse har jeg brukt i ca. 6 mnd, og jeg merker ingen bivirkninger. Ingen tretthet eller annet.
Jeg tar også Candesartan Krka Tab 16 mg en gang daglig for forebygging av migrene. Har brukt denne i ca. 3 mnd. Migrenen jeg hadde tidligere var ukomplisert og uten aura. Jeg har normalt blodtrykk.
Jeg merker ingen bivirkninger av noen av medisinene jeg går på, og jeg har ingen andre av de medisinske tilstandene som listes opp på PADIs medical statement. Før første sertifisering noen år tilbake tok jeg full sjekk av bla. lunger og hjerte/ekg og alt var fint.

For ca. en uke siden dykket jeg ned til ca. 10 meters dybde, og jeg merket ved nedstigning ganske kraftig trykksmerte i det ene øret og klarte ikke å utligne skikkelig. Etter en liten stund klarte jeg imidlertid å utligne, og smerten ga seg. Har ikke hatt noen problemer i etterkant. Leser også i etterkant at jeg muligens tok litt vel hardt i når jeg utlignet og kanskje skulle ha lært litt mer passiv teknikk.

Mine spørsmål er om noen av medisinene jeg går på som kan gjøre det vanskeligere å utligne trykk, eller ha andre utilsiktede effekter som gjør det problematisk å dykke? Er det noen av medisinene jeg i såfall kan/bør seponere nå i forkant av sertifiseringen, som skal være om to uker?

Takknemlig for svar!

Svar

Dette var en god og detaljert beskrivelse - det gjør det lettere å gi det tydelige svar.
Aerius er et antihistamin som forhindrer allergisk reaksjon (typisk høsnue) - den virker generelt på spesielle celler i hud, slimhinner, blod, blodårer og bindevev. Bivirkningene er vanligvis minimale. Livostin virker i prinsippet på samme måten, men gitt som nesespray har den spesielt god effekt på allergisk reaksjon fra neseslimhinnen (f.eks rennende nese i pollensesongen). Noen KAN få hodepine av den, men det er sjelden. Begge disse medikamentene er helt problemfrie å bruke ift dykking. Du skriver ikke hvorfor du bruker dem - jeg formoder du reagerer allergisk på noe (pollen??). Hvis du har allergi så skal du vite at alle slimhinnene i øvre luftveier (nese, svelg og øre) kan hovne opp og bli irritert. Utligningsproblemene du har merket kan godt skyldes at slimhinnene i øretrompeten, eller i svelget hvor øretrompeten åpner seg, har hovnet opp. I første omgang synes jeg du bare skal vente og se om dette gjentar seg. Hvis utligningsproblemene vedvarer så finnes det andre (kortisonholdige) nesesprayer som du kan prøve. Hvis du snakker med fastlegen så vil hun kunne hjelpe deg med det. Jeg synes likevel ikke du skal endre medisineringen basert på en gang eller to med utligningsproblemer. Det kan like godt skyldes en tilfeldig forkjølelse som allerig.

Når det gjelder Candesartan så er det litt mer problematisk. Candesartan brukes til behandling av høyt blodtrykk og (som i ditt tilfelle) forebyggelse av migrene. Candesartan vil påvirke blodtrykk og trolig gjennomblødning av mange organer, men vi har ikke mistanke om at den er uheldig for bruk i dykking. Tvert i mot er denne medikamentgruppen den som tradisjonelt blir anbefalt for behandling av forhøyet blodtrykk hos dykkere. Det som ER et problem er selve hodepinen din. Hodepine og dykking passer dårlig sammen. Den ene forklaringen er åpenbar - hvis man dykker mens man har eller får hodepine så vil oppmerksomheten bli svekket og evnen til å ta vare på seg selv og andre redusert. Dette avhenger både av hodepinens intensitet og varighet. Et minst like stort problem er imidlertid at trykkfallssyke kan presentere seg ved hodepine. Hvordan skal du vite forskjell på om hodepinen skyldes migrene eller trykkfallssyke? Vi har ingen spesifikke tester vi kan gjennomføre som gi svaret på det spørsmålet. Hvis du skulle få hodepine etter et dykk, og tar kontakt med lege, så vil sannsynligheten være stor for at du må behandles i trykkammer "for sikkerhets skyld". Det motsatte er også et problem: Hvis du bagatelliserer hodepine som oppstår etter et dykk med at "det er sikkert bare migrene" - ja så kan du få varige skader som følge av ubehandlet sykdom (trykkfallssyke).

Det er ikke slik at vi fraråder alle med hodepine fra å dykke, men jeg pleier å bruke god tid på å forklare problemet. Har man sjeldne anfall med tydelige provokasjonsforhold (søvnmangel, stress e.l.) så er det lite sannsynlig at migrene-utløst hodepine vil bli feiltolket som trykkfallssyke. Men hyppige anfall, ukarakteristisk og varierende uttrykksform på hodepine, fravær av kjente utløsende forhold bør ikke kombineres med dykking.

Hva som skal regnes som "hyppige" anfall blir en skjønnsmessig vurdering. Har man ukentlig hodepine har man etter min mening "hyppige" anfall. Har man anfall en gang i måneden er de "sjeldne". Den vanskelige og skjønnsmessige vurderingen er hvis du har anfallshyppighet mellom dette. Der vil du garantert få ulike svar avhengig av hvilken lege du spør.

Oppsummert: Medikamentbruken din er ukomplisert, den kan du fortsette med selv om du vil dykke. Og din høysnue (som jeg antar at du har) er neppe et problem for dykkingen heller. Hvis du ikke lenger har hodepine så synes jeg du kan fortsette å dykke uten noe ytterligere oppfølging. Men HVIS du fortsatt er plaget med migrene så synes jeg du skulle avtale tidspunkt for konsultasjon hos en dykkelege. Dykkelegen vil spørre deg grundig ut om hvordan hodepinen din oppleves og hvor ofte du har den. Det er heller ikke slik at dykkelegen kan "forby" deg å fritidsdykke. Men han/hun kan gi deg råd om risikoen ved å dykke med en migrenediagnose og hvordan du evt kan redusere sannsynligheten for å komme i situasjoner hvor det er stor usikkerhet om hodepinen skyldes migrene eller trykkfallssyke. Den sannsynligheten kan påvirkes både av hodepinen (rent medisinske forhold) og din måte å dykke på (sannsynligheten for å få trykkfallssyke). Så tar du selv den endelige avgjørelsen om hvilken risiko DU er villig til å akseptere. Jeg har lagt ved en lenke til godkjente dykkeleger.