Beste behandling mot sjøsyke

Spørsmål

Hei. Jeg har fått skrevet ut fenytoin for å få bukt med kraftig bevegelsessyke under dykking og i gummibåt i samband med dykking. Har fått 25 mg. tabletter, med merknad kun 1 tablett ved behov. Ser på nettet at det anbefales en minimumsdose på 200 mg for å være effektiv. Hva anbefaler du? Er dette rett medisin? Hvis ikke, har du gode alternativer? Har prøvd postafen, men det har ikke hjulpet i det hele tatt.

Svar

Ja - hva virker egentlig best mot sjøsyke?
Den som finner svaret kan utvilsomt bli rik. Det finnes et utall forebyggende og behandlende remedier - både legemidler, naturpreparater og ulike magneter/smykker som hevdes å ha effekt. Når det finnes så mange ulike forslag så er grunnen vanligvis at ingen av dem hjelper godt nok - og spesielt at det ikke finnes et universalmiddel som hjelper alle.

Sjøsyke er både plagsomt og kan være direkte farlig hvis man har oppmerksomhetskrevende oppgaver. (Det sies at sjøsyke har to stadier: Det første da man er så syk at man frykter å dø og det andre da man frykter å ikke få lov til å dø vekk fra plagene....) Min primære anbefaling er Postafen: 50 mg (2 tabletter) tatt ca 2 timer før avreise. Det kan nok gjøre deg LITT trett, men sannsynligvis blir du langt mindre trett av medisinen enn du blir likeglad av alvorlig sjøsyke.
I Sjøforsvaret er vi glade i Scopoderm plaster som settes bak øret ca 5-6 timer før avreise. Vi er svært godt fornøyd med det. Kritikerne påpeker at virkestoffet (Skopolamin) KAN ha uheldige bivirkninger. Det er riktig, det er beskrevet hallusinasjoner og personer disponert for grønn stær (glaucom) og menn med vannlatingsproblemer pga forstørret prostata bør være varsomme med bruken, men i praksis opplever vi medikamentet som trygt og en forsvarlig bivirkningsprofil - spesielt ift risikoen ved uoppmerksomheten og likegladheten ved sjøsyke.

Derimot kan jeg ikke gi noen støtte til Phenytoinbehandlingen. Medikamentet er ikke akseptert brukt mot sjøsyke i Norge og ved et raskt overblikk har jeg ikke funnet andre land som godkjenner det for slik bruk heller (forbehold: Jeg har gjort et avgrenset og kortfattet søk - jeg KAN ha oversett noe.) Selv i USA hvor det finnes en del som anbefaler det så er det ikke godkjent til slik bruk av det amerikanske legemiddelverket (FDA). Anbefalt dose synes å være i størrelsesorden 200 mg, men du må ikke begynne med en slik dose før du har diskutert det med legen som skrev det ut til deg. For egen del vil jeg ikke skrive ut Fenytoin til bruk ved sjøsyke grunnet dårlig dokumentert effekt. Jeg vil også foreslå at du for sikkerhets skyld tar en diskusjon til med legen din om den samtidige bruken av Surmontil og Fenytoin. Disse to medikamentene har en uheldig interaksjon (samvirkning) som reduserer krampeterskelen. Din dose med 25 mg Fenytoin og 10 mg Surmontil er SVÆRT lav - effekten på krampeterskelen er derfor minimal, men jeg vil i utgangspunket fraråde en slik kombinasjon når du skal dykke (hvor høyt oksygentrykk under ugunstige betingelser kan utløse kramper).

Mitt beste råd er at du prøver Scopoderm plaster. Diskuter nøye med legen din om det er riktig å fortsette Fenytoinbehandlingen.

Lykke til!
mvh
Jan Risberg

(Vi prøver generelt å unngå bruk av handelsnavn når vi beskriver medikamenter slik at man selv kan bestemme preparatvalg. Fordi det ikke finnes markedsførste synonympreparater for de medikamentene jeg har omtalt her så har jeg valgt å bruke handelsnavnet gjennomgående, men for ordens skyld: Postafen: Virkestoff Meclozine Epinat: Virkestoff Fenytoin Scopoderm: Virkestoff Skopolamin Surmontil: Trimipramin)