Apparatdykking med astma

Spørsmål

Jeg har en datter som er født I 1996. Hun har lett astma og bruker Ventolin før hun trener. Hun er I god form. Hun ønsker å ta dykkersertifikat, kan hun det?
Hun har I mange år vært plaget medm halsinfeksjoner, og har fått fjernet mandler og polyp, men det er noen rester igjen, som fort blir infesert. Da må hun bruker Nasonex.

Svar

Hei,
Takk for et viktig spørsmål som ofte blir stilt. Jeg tar utgangspunkt i at datteren din vil begynne med apparatdykking - altså fritidsdykking/sportsdykking med medbragt komprimert pustegass. Når det gjelder fridykking (dykkermaske/snorkel/svømmeføtter) så vil hun i praksis selv kjenne sykdommen sin så godt at hun vet om det er forsvarlig at hun fridykker den dagen. Men altså: Jeg tar utgangspunkt i at datteren din vil begynne på et fritidsdykkerkurs.

Astma er en kontraindikasjon mot dykking. Den aller viktigste grunnen er at man under et astma-anfall ikke får pustet tilstrekkelig. Det er vanskelig å akseptere det for en som bare har mild astma og som klarer å levere gode prestasjoner på idrettsbanen. Forskjellen til dykking er at luften blir tettere jo dypere man dykker. Mens vi på overflaten overhode ikke kan merke noe motstand når vi puster så vil en FRISK persons evne til å puste være halvert når man er på 30m dybde. En med astma vil ha vesentlig dårligere evne til å puste. Ventoline spray og annen astma-medisin vil gjøre det lettere for astmatikere å puste (også under vann), men vil sjelden kompensere fullt ut. I tillegg så vil en blanding av kald pusteluft og saltvanns-aerosol i innåndingsluften gjøre at astmatikere lettere får anfall/pusteproblemer under vann. En apparatdykker skal ikke bare ta vare på seg selv, hun skal også kunne ta vare på meddykkeren. Derfor fraråder vi at personer med astma driver fritidsdykking.

Et annet problem med astma er at lungene kan overstrekkes: Hvis luftveiene blir for trange (slik de er for en astmatiker) så klarer hun ikke å tømme lungene godt nok for luft under oppstigning til overflaten. En dykker med 6 liters lungevolum som svømmer på 20 meter må kunne klare å puste ut 12 liter hvis hun skulle få en ukontrollert oppstigning til overflaten - hvis ikke kan lungene overstrekkes og det kan oppstå lungeskade og skader forårsaket av luftinntrenging i blodbanen (cerebral arteriell gassemboli). Risiko for slik skade er reell også for friske dykkere, men er antatt å øke vesentlig for de som har strømningshinder i luftveiene.

Jeg er klar over at begrunnelsen jeg gir over kan være vanskelig å akseptere for datteren din hvis hun ellers er velfungerende og driver fysisk aktivitet. Jeg har forsøkt å forklare hvorfor de særegne forholdene ved dykking gjør at hennes (beskjedne?) helseplager på land likevel kan gi langt mer dramatisk konsekvens under vann.

Jeg har dessverre dårlig nytt for datteren din - det er lite sannsynlig at hun er helsemessig skikket til dykking. Hvis hun likevel skulle ønske å dykke så bør hun bestille time for helseundersøkelse hos en dykkerlege på stedet hun bor. Fylkesmannen i Rogaland ajourfører en listen over slike leger. Jeg prøver å legge ut en link her, hvis ikke den fungerer så prøv å gå Fylkesmannen i Rogaland>Helse Offshore.
Liste over godkjente dykkerleger: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Helse%20og%20sosial/Oversyn%20og%20statistikk/Dykkerleger.pdf