Dykkersyke

Dykkersyke opptrer ved for rask oppstigning etter et dypt eller langvarig dykk. For å unngå dykkersyke er det viktig at du alltid holder deg innenfor gjeldende dybde- og tidsbegrensninger. Du må også gjøre dekompresjonsstopp etter tabell ved dype eller langvarige dykk.

Synonymer: trykkfallsyke, bends
Under oppstigningen faller trykket rundt deg for hver meter du beveger deg oppover. Dette kan få fysikalsk oppløst gass til å gå over i gassform og danne bobler. Gassboblene kan sette seg i forskjellige organer i kroppen, eller i blodårer. Hvis det sitter en gassboble i en blodåre, kan blodet i blodåren stanse opp. Gassboblen fungerer akkurat som en blodpropp.

SykdomstegnSymptomene kan begynne like etter dykket ble avsluttet, eller i løpet av de neste 24 timene. I sjeldne tilfeller kan de begynne enda senere. Hvor alvorlig dykkersyken er, avhenger av hvor i kroppen gassboblene sitter. Gassbobler i huden er for eksempel mindre alvorlig enn gassbobler i hjernen.

Symptomene ved dykkersyke kalles bends, og de deles inn i type 1 og type 2.

Type 1-bends.
Dette er de symptomene på trykkfallsyke som er vanligst. Symptomene blir gradvis verre.

  • Leddbends: Smerter i store ledd, det er vanskelig å bevege leddene.
  • Hudbends: Kløe og rødprikket utslett.
  • Lymfebends: Hevelser.

Type 2-bends.
Dette er alvorlige og livstruende symptomer på dykkersyke. Symptomene kan opptre alene eller sammen med type 1-bends.

  • Hjernebends. Trøtthet, hodepine, konsentrasjonsvansker og svimmelhet. Lammelser. Eventuelt synsforstyrrelser.
  • Ryggmargbends. Nedsatt følelse i områder av huden, lammelser, gangvansker, manglende kontroll på vannlating og avføring.
  • Bends i balanseorganet. Svimmelhet og hørselstap.
  • Chokes (kvelning). Tung pust, hoste, brystsmerter, blå hudfarge, tiltagende sløvhet, puste- og hjertestans.

Behandling
Kontakt lege hvis du har overskredet dybde- og tidsbegrensninger uten tilstrekkelig dekompresjonsstopp. Ring lege, 113 eller Dykkemedisinsk alarmsentral (telefon 55 32 30 03) ved tegn på trykkfallsyke.

Medisinsk behandling.
Alle som utvikler bends, må behandles i trykkammer. Dykkere som har overskredet dykkertabellene mye, bør behandles på samme måte selv om de (ennå) ikke har fått symptomer. Trykkammer finnes i Bergen, Horten, Tromsø, Ramsund, Oslo og Kristiansand.

Før og under transport vil behandling med oksygen, glukokortikoid og spesielle intravenøse væsker (dekstran) være aktuelt. Fly- eller helikoptertransport til nærmeste trykkammer må foregå i fly med trykkabin eller i lav flyhøyde, helst under 300 meter.

Kilde: Legevakthåndboken