Svært høyt antall hvite blodlegemer

Spørsmål

Jeg bor i Thailand og fikk noe utslett etter jobb med betong. Så ble det tatt en blodprøve og den viste en wbc verdi på 60000.
Jeg er 61 år og ellers god form, men jeg lurer på hvor alvorlig dette er.
Så hvis jeg må reise til Norge for behandling, hva må jeg forvente meg.

Svar

Hei.

WBC betyr white blood cell count. Det er altså et mål på hvor mange hvite blodlegemer man har i blodet. Tallet du har oppgitt er i en annen målestokk enn det vi vanligvis bruker her i Norge, men jeg antar at det er antall hvite blodlegemer pr mikroliter blod. Hvis det stemmer, så er normalområdet 4500-11000.

Hvis det er 60.000 du har i den måleenheten, så er tallet svært høyt, og tyder på sykdom, mulig alvorlig sykdom. Levkemi er en mulighet, men jeg kan og skal naturligvis absolutt ikke stille noen diagnose over nett og kun på bakgrunn av ett tall. Alvorlige infeksjoner får også wbc til å stige kraftig, men sjeldent til så høye verdier som dette er, men infeksjon er naturligvis en av de tingene som du skal utredes for, det også.
Legene som har funnet dette resultatet og høye tallet, skal følge deg opp videre for å finne årsaken til det, slik at du kan få behandling for hva det enn måtte skyldes. Det er aldeles nødvendig, da dette kan skyldes alvorlig sykdom.

Du spør om hva slags behandling du kan forvente deg om du reiser til Norge. Det vil avhenge fullstendig av hvilken diagnose som blir stilt, så det er det ikke mulig å si noe om, uten at vi vet årsaken / diagnosen.
Med andre ord så må her først stilles en diagnose, ved videre prøver og utredninger, enten der eller hjemme i Norge, og når diagnosen er klar, så vil du få oppstartet eventuell nødvendig behandling.

Alt dette jeg har skrevet her, er under forutsetning at tallet angir hvite blodlegemer PR MIKROLITER BLOD, så sjekk hva slags måleenhet som står bak tallet. Og få igangsatt nødvendig utredning snarest.

Håper svaret var greit, og ønsker deg lykke til.