Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Primær Trombocytemi og behandling

Spørsmål

Mann på 31 år, god fysisk form, har adhd og er høyt og lavt hele tiden, har antageligvis derfor noe høyt blodtrykk til tider. Fikk en liten hjerneblødning i storehjernen i desember 2018, fikk ingen behandling og det har gått over av seg selv. Ble i desember målt høye verdier av blodplater (trombocytose?). Har i april 2019 vært på oppfølgingssjekk og har fortsatt høye verdier. Sannsynligvis tror man det er de høye verdiene som førte til hjerneblødningen. (Har ikke tall på verdiene). Tror det må være primær trombocytemi. Lurer på hvor lenge man kan leve med dette ubehandlet? Hvor stor er sannsynligheten for å dø? Hvor stor er sannsynligheten for ny hjerneblødning? Dersom man ønsker behandling, anbefales det bruk av interferon-a sammen med anagrelid eller er det annet som hemmer blodplateøkning? Ønsker overhodet ikke å bli medisinert, i hvert fall ikke med daglige tabletter eller behandling som gjør allmenntilstanden dårlig. Er det negative sider/bivirkninger ved bruk av de nevnte stoffer? Hvilke?

Svar

Hei !

Du er en mann på 31 år, som har ADHD, og som har hatt hjerneblødning. Du fikk målt et høyt platetall i desember, og du har vært til kontroll i april 2019. Du hadde fortsatt høye plater i blodet ditt da. Man antar at det du har Primær Trombocytemi. Primær Trombocytemi kalles også for "Essensiell Trombocytemi" (ET). Dette betyr at man ikke vet hvorfor man har høyt platetall. Man skal blant annet ha  et antall blodplater over 600 x 10 opphøyd i 9ende potens for at man skal ha diagnosen målt to ganger med minst 2 måneders intervall. I tillegg er det flere diagnostiske kriterier.  Med "primær" mener man i motsetningen til sekundær trombocytemi, der årsaken til det økte blodplateantallet er kjent. Symptomer på dette kan være både blødning og blodpropper. Generelt sett er prognosen ved  ET god. Det er alltid en balansegang mellom å behandle ET og  unngå bivirkninger og komplikasjoner. Dette gjelder for såvidt også for andre sykdommer og behandlinger. Anagrelid har vært benyttet til å behandle slike blodsykdommer gjennom mange år. (1985). Det finnes andre medikamenter, og man har blant annet benyttet medikamentet "hydroxurea". Bivirkninger ved bruk av Anagrelid er blant annet hjertebank, diare og hodepine. Man anbefaler bruk av interferon og Anagrelide til unge pasienter. "Ung" menes å være under 60-65 år. Du er dermed svært ung. Hydroxurea er andre valg. Man anbefaler også bruk av blodfortynnende i form av Acetylsalicylsyre.  Du har allerede hatt en hjerneblødning. Behandlingen av Primær/Essensiell Trombocytemi er naturligvis en spesialist oppgave. Jeg er ikke spesialist i hematologi. Det skjer en betydelig kunnskapsutvikling innen fagområdet hematologi, slik at du bør diskutere disse spørsmålene med en spesialist i hematologi.  Du må gjøre en avveiing mellom den risiko du utsetter deg ved å la være å bli behandlet versus å bli behandlet. Ofte er det slik at man tolererer behandlingen godt, men jeg forstår at det kan være vanskelig å akseptere at man må behandle en sykdom man ikke har plager fra, før man får alvorlige komplikasjoner til sykdommen.