Lave jernverdier

Spørsmål

Har fått følgende svar på prøver vedr jern/blodverdier.
S-Ferritin 16, S-Jern 13,8, S-Jernbindingskap 71 og S-Jernmetning 19%. Jeg har i perioder tatt jerntilskudd. Burde jeg gjøre dette nå også? Fastlegen sa bare at jernlageret var lavt, men ikke jernmangel. Har kraftige menstruasjonesblødninger. Er også trøtt og slapp.

Kvinne, 44 år

Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Normale voksne har ca 3-4 g jern i kroppen. 60-70% av dette finnes i hemoglobinet i de røde blodcellene. Resten finnes lagret i lever, milt og benmarg. Jernet som lagres, bindes til spesielle lagringsproteiner, og det mest vanlige kalles ferritin, og er et godt mål på det generelle jernnivået i kroppen. Hos kvinner ligger normalområdet mellom 10-110 µg/L.

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Det er usikkert om jernmangel alene kan gi symptomer, meningene om dette er delte blant fagfolk. Du har altså Ferritin-verdi på 16 som ligger i det nedre sjiktet av normalområdet, men jernmangel defineres først ved Ferritin under 10.

Serumjern hos voksne legger normalområdet mellom 9-34 µ mol/L, og normalområdet for jernmetningen ligger mellom 10-50 %. Også her ligger du altså i nedre sjikt men ikke under grensen for jernmangel.

Du sier ingenting om blodprosenten din (Hemoglobin verdien), men jeg går ut ifra at verdien er normal siden du ikke nevner noe om den. Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi. Jern er nødvendig for produksjon av hemoglobinmolekylene som frakter oksygen rundt i kroppen. Hele tiden taper kroppen jern. Et gjennomsnittlig tap er omkring 1 mg jern per døgn, noe som tilsvarer 2 ml blod. Menstruerende kvinner taper følgelig mer jern enn menn. Vanlig norsk kosthold inneholder fra 5-15 mg jern per dag, hvorav 10 % tas opp i tarmen. Jernmangel oppstår når kroppens jernbehov overstiger jernopptaket fra kosten.

Når det gjelder behandling av jernmangel er målet er å normalisere hemoglobin-verdien samt å øke ferritin til omtrent 50 µ g/dl. Hos deg som menstruerer kan man ofte nøye seg med en noe lavere ferritin-verdi. Du bør påse å få i deg nok jern gjennom et jernrikt kosthold og kontrollere jernverdiene dine om et par måneder. Jern i kosten er tilgjengelig i to former: Heme-jern, som finnes i kjøtt, og ikke-heme-jern som finnes i planter og melkeprodukter. Ikke-heme-jern utgjør hovedtyngden av det jernet som blir tatt opp i tarmen. Opptaket av ikke-heme-jern krever syre i magesekken og varierer med føde som stimulerer opptaket (askorbinsyre, kjøtt) eller hemmer (kalsium, fiber, te, kaffe, vin).

Dersom jernverdiene fortsetter å falle, eller ikke øker noe, kan du vurdere ekstra tilskudd av jern, f.eks. jerntabletter. Blant jerntabletter er førstevalget ferrosulfat-tabletter, 200 mg 2-3 stk per dag. Andrevalget er jerntabletter i depotform. Det er gunstig å ta C-vitaminer (gjerne som appelsinjuice) sammen med jerntablettene for å øke opptaket.

Håper svare kan være til hjelp!