Lav blodprosent og jernmangel skal utredes

Spørsmål

Hei! Jeg fikk for en måned siden beskjed om at jeg hadde lav blodprosent på 9.5. Har tatt 200mg jern pr dag nå og etter en mnd tatt nye prøver. Fikk svarbrev i dag som viser s-jern på 7.2, MCV 78 og MCH 25. Fikk beskjed om å fortsette med jern, men hva betyr disse prøvene. Jeg ønsker likevel gjerne å vite en årsak til jernmangelen. Hva kan det forårsakes av? Og mener du det er trygt å fortsette med jern uten videre utredning?

Kvinne 27

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

 Hei.


Normalverdi for MCV er 82–98 fL, din er altså noe lav. MCH har normalverdier mellom 27–33 pg, og følgelig er også denne verdien lav hos deg.

MCV betyr Mean Corpuscular Volum, og det er et mål for gjennomsnittsstørrelsen på de røde blodlegemene. Du har altså noe små røde blodlegemer. 

MCH betyr Mean Corpuscular Hemoglobin, og det er et mål på hvor mye hemoglobin det er i hver røde blodlegeme i snitt. Dine røde blodlegemer har altså litt lite hemoglobin i seg.

Disse verdiene, sammenholdt med din lave blodprosent (hemoglobin) tyder avgjort på sannsynlig jernmangel.


Men:

Jernmangel er ikke nødvendigvis en sykdom i seg selv, det kan ikke sjeldent være et symptom på noe annet eller en underliggende sykdom.

Derfor er pr definisjon jernmangelanemi (lav blodprosent som følge av lite jern) en endelig diagnose, men noe som alltid skal utredes videre, for å finne eventuelt bakenforliggende årsaker eller sykdommer. Det er direkte feil å ikke utrede en jernmangelanemi videre og bare starte med jern og ikke noe mer, for da kan en i verste fall overse bakenforliggende sykdommer som kunne vært behandlet. Sagt på annen måte, så kan jernmangel være et symptom på en sykdom.


Du bør derfor tilbake til fastlegen for å utrede årsaker til din jermangel, og det var bra at du selv stilte spørsmål om mulige årsaker til jernmangelen.


Jernmangel kan naturligvis skyldes for lavt inntak av jern, men det er langt fra ensbetydende med dette.

Det kan for eksempel også skyldes at tarmen ikke klarer å ta opp jern, selv om innholdet i kosten er tilstrekkelig. Det kan skyldes malabsorbsjonssykdommer som f.eks. cøliaki. Det er ikke helt uvanlig at f.eks. cøliaki viser seg i form av lav blodprosent og lite jern.

Jernmangelanemi kan også skyldes blødninger, f.eks. store mensblødninger over tid, og blødninger i f.eks. tarmen, ved bakenforliggende sykdom.

Det kan en evt påvise vha avføringsprøver som ser etter spor etter blod i avføringen. Dette må følgelig gjøres. 

Og blodprøver for å se etter generell ernæringsstatus, for å se om du har lave verdier av andre mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler) må gjøres, for hvis en mangler flere slike, øker det sannsynligheten for bakenforliggende (tarm-)sykdom. Cøliaki undersøkes i første omgang med blodprøver hos fastlegen.


Fortsett gjerne med jern, det kan tenkes at det er hele løsningen for deg å fortsette med dette, og det er trygt, jfr ditt spørsmål, men det er ikke hele løsningen før en har fått utelukket at her kan foreligge bakenforliggende årsaker, som ovenfor forklart.

Alt i alt: Viktig at du stilte dette spørsmålet, for dette skal utredes videre. Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Alf Kristoffer Ødegaard ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår tannlege, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Alf Kristoffer Ødegaard ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Vishal Judge
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-