Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Høy Senkning

Spørsmål

Jeg har flere ganger fått konstatert høye verdier på senkning (SR). I dag målte de verdien 50 hos fastlegen. Legen sier bare at det kan være en infeksjon, men hva kan det være mer spesifikt? Og hva skal jeg gjøre for å finne ut mer? Kan det være farlig?

Relevante sykdommer/medisiner: Har hatt (og har muligens) lite jern i blodet, har hatt lett infeksjon i magesekk (fikk medisin), nå har jeg noe kløe på kroppen, spesielt underlivet

Kvinne, 34 år

Svar

Hei!
Dette er en prøve som gjenspeiler at blodets fysiske egenskaper forandres ved forskjellige sykdommer eller forandringer i kroppen. Blodets sammensetning av celler og proteiner påvirkes av om man er syk eller frisk. Når man måler "senkningen" ("blodsenkningen"), er det slike generelle forandringer i blodet man registrerer. Prinsippene for senkningsreaksjonen er at man ser hvor mye de røde blodcellene synker sammen i løpet av en time. Det hele blir gjort under standardbetingelser, dvs. at det er bestemte regler som gjelder når man utfører en slik test. SR er en prøve som har vært brukt i mange år. Den kan virke noe gammeldags med dagens teknologi, men SR er faktisk fortsatt en av de hyppigst brukte testene både i allmennpraksis og på sykehus. Testen blir spesielt mye brukt i forbindelse med kroniske betennelsestilstander. Hovedindikasjonen er:
·Følge forløpet av betennelsessykdommer
·Revmatiske sykdommer
·Betennelse i tinningpulsåren
·Bindevevssykdommer
·Spesielle kreftsykdommer
SR ble tidligere brukt mye som et infeksjonsmål, men er i dag delvis erstattet av en prøve som kalles CRP ved akutte infeksjoner. Likevel har SR fortsatt en plass i akuttutredningen av infeksjons- og betennelsessykdommer. Normalverdiene for denne prøven er satt opp ut i fra gjennomsnittlige verdier, noe som gir rom for individuelle variasjoner. Enkelte har konstant høyere verdier enn det som fremgår av normalverdiene, uten at dette er uttrykk for noe galt. Normalområdene er:
·Menn
o0-50 år: under 13 mm
oOver 50 år: under 20 mm
·Kvinner
o0-50 år: under 21 mm
oOver 50 år: under 30 mm
Bare verdier over normalområdet har betydning. Denne prøven vil ikke kunne gi et eksakt svar på om en har sykdom eller ikke, men vil i mange sammenhenger være nyttig tilleggsinformasjon for legen i hans eller hennes kliniske arbeid. En forhøyet senkning forteller heller ikke hva som er galt, men er altså en indikator på at "noe kan være galt".
Har du symptomer fra ledd, hud eller muskler? Smerter i skjellett? I såfall kan legen din gå videre med andre blodprøver.
Som du forstår er senkning en svært uspesifikk prøve, og man kan ikke konkludere med noe som helst. Er det blitt tatt urinprøve? Dersom du har symptomer i tillegg kan det være aktuelt å utrede deg videre. Den videre utredning avhenger av symptomene du evt. har. Dersom du føler deg helt frisk, kan høy senkning være helt normalt for deg. En spesiell blodkreft sykdom som heter myelomatose kan gi forhøyet senkning. Dette er en sjelden sykdom og rammer gjerne eldre personer. Det er mulig å ta en blodprøve for å vurdere dette. Lymfekreft kan også gi høy senkning, men disse to sistnevnte diagnosene er svært sjeldne. Uten symptomer synes jeg det høres fornuftig ut at du kontrolleres med gjevne mellomrom.