Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

For høy blodprosent

Spørsmål

Hei, sjekket akkurat hemoglobin og den var på 18.2, trener ikke så altfor mye og har ikke bemerkelsesverdig god kondis.. Hva betyr dette?

Mann 19
Svar

Hei.


Når en lege har undersøkt en persons blodprøve og finner en unormal verdi, slik som her ved at du har fått påvist for høy hemoglobin (blodprosent), så skal legen undersøke dette videre, for å finne årsaken til det, inklusiv om det skyldes en sykdom. Slike unormale tall skal altså følges opp, udiskutabelt. Når legen din gjør det, så vil du få svar på hva årsaken til dette er. Det har jo ingen mening å undersøke en person for et eller annet, om det ikke får konsekvenser, for eksempel å bekrefte eller utelukke en diagnose. I ditt tilfelle kan tallet teoretisk sett skyldes en målefeil eller at du har vært uttørret (dehydrert) ta prøven ble tatt, så det første som skal gjøres, er å ta prøven en gang til. Samtidig vil legen din da ta utvidede blodprøver for å se etter årsaker, f.eks. hemokromatose, slik din bestefar har. Det er jo en arvelig sykdom, som består i for høye jernverdier i kroppen, med for høy blodprosent som mulig konsekvens. Behandlingen av denne er forøvrig enkel og effektiv, og det er årelating, dvs å tappe ut blod for å redusere blodprosenten. Det er ikke mulig å si ut fra hemoglobinverdien alene, om du har dette eller ikke. Da må man blant annet måle jernnivåene og utføre en gentest.

Det finnes andre mulige forklaringer også, -sykdommer hvor kroppen danner for mye røde blodlegemer (polycytemia vera) men det er sjeldent og mindre sannsynlig her, men som sagt så vil legen din utrede dette for deg, for å se om det skyldes sykdom eller målefeil / uttørring.

Ha det bra.