Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodtyper skal ikke brukes til å fastslå slektskap

Spørsmål

Hei, min datter har blodtype B+, jeg (mammaen) har blodtype 0+, og pappaen hennes har 0-. Det jeg også vet er at hans foreldre har A+(hans pappa) og 0- (Hans mamma) er det da mulig at vår datter kan ha blodtype B+?

Hilsen fortvilet mamma.

Svar

Hei.

Her har jeg konferert med hematolog ved en blodbank, for å få et sikrest mulig svar.
Følgende kan sies:

En mann og en kvinne med blodtype 0, kan ikke få et barn med blodtype B. NB: Nå snakker jeg rent generelt, og ikke konkret om dere.

Men der finnes en rekke mulige forklaringer på det du forteller om dere og deres blodtyper. F.eks. kan der være gjort feil ved blodtypingen. Dette er ikke helt uvanlig. Det er derfor det alltid blodtypes to ganger, før blod blir gitt. Altså for å sikre at svaret er rett. Videre så kan det absolutt spille en rolle hvor blodtypingen er gjort. F.eks. finnes der usikre tester en kan få gjort "over disk" i helsekostforretninger osv. Slike resultater kan en heller ikke nødvendigvis stole på. Forbytning av prøver også noe som dessverre skjer. Og så finnes der sjeldnere medisinske tilstander som kan gjøre at blodtypesvaret kan avvike fra det forventede.

Alt i alt er dette beheftet med så mye usikkerhet at du på ingen måte må tillegge dette noen vekt i forhold til spørsmål som kan ha konsekvenser for deg, barnet eller hennes far og familieforhold.
Det kan bli veldig, veldig feil.

Dersom du skulle ønske å videre inn i denne materien, hvilket du må tenke deg meget, meget grundig gjennom mhp hvilke konsekvenser det kan få og hva du ønsker å få ut av det, så er det kun en vei å gå:
Dere må gå rettslig vei, via advokat, og ta DNA-prøver. Kun med denne metoden kan sikre konklusjoner om slektskap gjøres.

Håper at dette var oppklarende. Ha det bra.