Blodtype

Spørsmål

Hvordan vet man hvilken blodtype man har? Er det arvelig, hvis mor og far har 0, vil det si det samme som at jeg også har det?

Kvinne, 23 år

Svar

Kjære kvinne, 23 år!

Blodtypen bestemmes ved å ta en blodprøve, som deretter analyseres ved et laboratorium. Blodtypen undersøkes blant annet hos gravide, hos personer som skal gjennomgå større operasjoner, og alltid forut for en blodoverføring. Ved blodtypeundersøkelse bestemmes blodtypen i AB0-systemet, og om man er rhesus positiv eller rhesus negativ.

Blodtypen arves. Har biologisk mor og far blodtype 0, vil barna også ha blodtype 0. Omtrent 40% av befolkningen har denne blodtypen. Ca 45% har blodtype A, 10,5% har blodtype B og 4,5% AB. Rhesustypen arves uavhengig av AB0-typen.

Håper dette ga deg informasjonen du var ute etter.