Blodpropp i hjertet

Spørsmål

Lommelegen
Jeg viser til tidligere henvendelse om bruk av Eliquis som erstatter for Marevan. I svar fra lommelegen sies: «Uansett årsak til at du bruker Marevan, så vil NOAK/DOAK erstatte Marevan.» Jeg var glad for dette svaret fordi i min slekt både på mors og fars side forekommer hjerneslag/-blødning; det var dødsårsak for dem begge. Så er det altså slik at Eliquis er bedre enn Marevan i denne sammenhengen.
Ved legekontoret får jeg tilgang til følgende fra klinikk for hjertemedisin St Olav: «Denne pasienten har hatt hjerneslag på grunn av trombe i venstre ventrikkel. Nye antikoagulantia, for eksempel Eliquis, har ingen klinisk dokumentasjon for behandling av trombe i venstre ventrikkel. Derfor anbefales fortsatt Marevanbehandling.»
Jeg må innrømme at jeg ikke var påpasselig nok til å bruke termen trombe i min første forespørsel til lommelegen. Imidlertid finner jeg at forholdet Marevan/Eliquis når det gjelder fare for hjerneslag/-blødning kanskje må tillegges vekt for mitt vedkommende og det synes uansvarlig å ikke forsøke å undersøke nærmere – dette sett i sammenheng med en tilsynelatende sterk økning i tiltro til DOAC- midlene gjennom de siste årene. Jeg viser til Indremedisineren 05.10.2012; Helsedirektoratet april 2015; European Society of Cardiology 2016; 2015 Statens Legemiddelverk 2017
Jeg synes jeg er kommet i en vanskelig situasjon og er usikker på hvordan jeg skal la denne henvendelsen munne ut. Jeg avgrenser derfor til å be om råd basert på tidligere henvendelse/ovenstående og på faglig vurdering.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !
Jeg forstår at du har kommet i en vanskelig situasjon. Jeg har ikke din tidligere henvendelse tilgjengelig, så svaret på ditt spørsmål blir ut fra ditt nåværende spørsmål.Når det gjelder tromber i venstre hjertekammer, så har man ikke studier som viser at NOAK/DOAK kan erstatte Marevan behandling. Det finnes kun enkelte tilfeller som er beskrevet. Ved påvist trombe i hjertet bør man derfor fortsatt benytte Marevan. Selv om det forekommer hjerneblødning som dødsårsak i din nære familie, så er en av de viktigste årsakene til dette høyt blodtrykk. Det som da blir viktig for deg er å behandle et eventuelt høyt blodtrykk. Du bør derfor fortsette med Marevan.

Har du spørsmål om HJERTE- OG KARSYKDOMMER?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Hans Thorbjørn Rydningen HJERTE- OG KARSYKDOMMER
Pris fra 259,-