Blodfattig

Spørsmål

Når en dame på 82 år mister blod. Hun har under 50% og må få blodoverføring. Hun tar b12 sprøyter? og Tyroksin. Tatt radioaktivt jod for struma (ned i vekt)Ingen funn i magen. Har alltid hatt irritert tykktarm med beskjed om at hun har noe som heter divertikler? (er det rett ord?)Eller utposing på tarm. Kan disse diagnosene forårsake blodtap på over 50%? Hvis ingen funn ved koloskopi av tarm, hva kan da være aktuelt å undersøke? Er det alvorlig? Hun har også tatt noen sterke medisiner for å styrke et brudd i en ryggvirvel. Denne tar hun en gang i uken. (husker ikke navnet) men meget strenge forholdsregler for bruk.

Kvinne, 82 år

Svar

Hei !

Damen du omtaler, har en del kjente tilstander / sykdommer, samt svært lav blodprosent, og du lurer på om noen av disse tilstandene hennes kan gi lav blodprosent:

B12-mangel: Ja
Lavt stoffskifte: Ja
Divertikler (=utposninger på tykktarm): Ja
Irritabel tykktarm: Nei

Men der finnes et utall andre mulige årsaker til lav blodprosent, og det er helt åpenbart at legen som har ansvaret for henne, må finne årsaken til hennes anemi (blodmangel) og iverksette behandling, alt etter hvilken bakenforliggende årsak han/hun finner. Dette skal selvfølgelig ikke henge i løse luften.

Du sier "ingen funn i magen". Betyr det at hun har vært gastroskopert ? Hvis ikke, bør hun kanskje gastroskoperes for å se om der er noe i magesekken som blør.
Du sier også at der ikke var funn ved koloskopi av tarmen, men hun har jo sine divertikler ? Så der er jo en mulig blødningsårsak.

De mange mulige årsakene til lav blodprosent er så tallrike at det vanskelig å si noe sikkert om hva som kan være aktuelt å undersøke videre.
Utredningen må legges opp etter det legen har av helseopplysninger og sykdomsmistanker forøvrig.

Teoretisk kan alvorlig blodmangel skyldes f.eks. blodsykdommer som levkemi m.v., kreft, nyresvikt, autoimmune sykdommer, og en rekke andre alvorlige tilstander, og hver av disse må utredes på sitt spesifikke vis.
Det vil bli for omfattende å nevne alle mulige blodprøver som kan / skal taes, da disse må rettes iht. spesifikke mistanke om årsaksforhold.

Men hun bør ihvertfall foreta en prøve som heter hemofec, som er en avføringsprøve, hvor man ser om der er spor av blod i avføringen. Ved denne prøven finner man ut om man blør fra tarmen og mister blod på denne måten. Dette er vesentlig.

Alle såkalte "hematologiske" prøver bør taes, dvs antall røde blodlegemer, deres størrelse og jerninnhold m.v.

Hun bør også definitivt sjekke sitt B12 nivå, for å se til at hun får tilstrekkelig ofte B12-injeksjoner, samt sjekke sitt jernnivå i kroppen. Stoffskifte må kontrolleres, for å se om dosen med Thyroxin er korrekt.

Utredning av anemi / blodmangel er et svært kapittel i medisinen i seg selv, og en fullstendig oversikt over alle mulige undersøkelser vil bli for omfattende og også en uhåndterlig mengde informasjon her, og fremfor alt må utredningen av årsaken individualiseres.

Du kan lese mer om blodmangel og årsaker / utredning i vedlagte link.

Håper dette kan være til nytte !