Smitte av hepatitt C gjennom blodoverføring

Fikk du blodoverføring før 1994, bør du teste deg for hepatitt C.

TRYGG BLODOVERFØRING: Dette er i dag langt tryggere enn tidligere. Etter 1994 skal det være nær sagt umulig å bli smittet med hepatitt C. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
TRYGG BLODOVERFØRING: Dette er i dag langt tryggere enn tidligere. Etter 1994 skal det være nær sagt umulig å bli smittet med hepatitt C. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Helsemyndighetene oppfordrer alle som er usikre på mulig eksponering for sykdommen og alle som har mottatt blodoverføring før 1994, til å teste seg hos sin lege for hepatitt C.

les også
image: Hepatitt

Hepatitt

Fram til tidlig på 1990-tallet var en liten andel av blodgiverne bærere av hepatitt C. Et sted mellom noen hundre og ett tusen pasienter kan ha blitt smittet med hepatitt C-virus i forbindelse med blodoverføring. I 1993 fikk blodbankene hepatitt C-tester, og hepatitt C-bærerne blant blodgiverne ble identifisert og luket ut slik at de ikke lenger kunne gi blod.

Siden 1994 er hver blodpose blitt testet for hepatitt C. Helsemyndighetene ønsker at personer som har mottatt blodoverføring eller blodprodukter før 1994 blir testet for å sjekke om de kan ha blitt smittet med hepatitt C-viruset. Personer som har eller har hatt hepatitt C utelukkes permanent fra blodgivning.

Testing hos fastlegen

Hvis du har fått blodoverføring eller blodprodukter før 1994, og du er usikker på om du kan ha blitt smittet med hepatitt C på grunn av dette eller grunnet andre mulige eksponeringer, kan du bestille time hos legen din for konsultasjon og eventuell prøvetaking.

les også
image: Slik blir du IKKE smittet av HIV

Slik blir du IKKE smittet av HIV

Behandling

De siste årene har det kommet nye behandlingsmetoder som kan fjerne viruset fra kroppen hos mange ved kronisk hepatitt C, og man kan tilby god medikamentell behandling med en kombinasjon av antivirale medikamenter. Behandlingen av hepatitt C har vært under stor utvikling den siste tiden, og behandlingstiden i dag er atskillig kortere enn før, med rundt 3 måneders behandlingstid mot tidligere ett år, med mindre bivirkninger enn før.

All behandling av hepatitt C dekkes av det offentlige da sykdommen regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom. Alle med hepatitt C bør være svært forsiktige med inntak av alkohol, og helst ikke drikke i det hele tatt, da dette vil kunne være ekstra skadelig for leveren.

Spørsmål om erstatning

Den som har fått hepatitt C gjennom blodoverføring eller behandling med blodprodukter kan ha krav på erstatning. Spørsmål om erstatning kan rettes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Kilder

Denne artikkelen ble skrevet av Rune Erlandsen 15.11.2018
fhi.no
Denne artikkelen er basert på et kortere notat av Cecilie Arentz-Hansen 05.09.2003, men er betydelig utvidet og revidert. Kilder:
Nilsen Ø, Hareide B. Blodtransfusjon og hepatitt C. Folkehelseinstituttet, 2003 – Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hepatitt C. (28.08.07)