Marevan og blodfortynnende behandling

Noen ganger er det nødvendig å forebygge blodpropp. Dette gjøres ved å gi blodfortynnende medisiner. Marevan er det mest brukte middelet.

Hvorfor fortynne blodet?Strengt tatt er begrepet -blodfortynnende- feil. Blodet i seg selv blir ikke tynnere - det er blodets evne til å klumpe/levre seg som blir mindre.

Hvis blodet klumper seg, kan disse klumpene føres med blodstrømmen opp til hjernen og forårsake blodpropp og slag. Blodfortynnende midler hindrer blodet i å klumpe seg, og minsker derfor risikoen for å få blodpropp. Det er spesielt i disse tilfellene man skal overveie å bruke blodfortynnende medisiner:

  • Atrieflimmer
  • Blodpropp (dyp venetrombose - DVT)
  • Sykdommer som påvirker blodets levringsevne
  • Tidligere slag og TIA
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteklaffopererte
  • Etter store operasjoner

Ikke alltid er man nødt til å ta blodfortynnende medisiner livet ut, og ikke alle trenger Marevan. Noen ganger holder det å tynne blodet en viss periode etter at sykdommen oppsto. Dersom man for eksempel har hatt blodpropp i beinet én gang holder det som regel å ta blodfortynnende midler en kortere periode. Ved gjentatte blodpropper er det mer aktuelt å fortynne blodet livet ut.

Hvordan virker blodfortynnende?Marevan virker hovedsakelig ved å motvirke effekten av vitamin K. Vitamin K går inn i et samspill med ulike koagulasjonsfaktorer (=levringsfaktorer), og når denne effekten motvirkes vil blodet vanskeligere klumpe seg.
Marevan taes som tabletter, og fordi det er store forskjeller i hvordan folk bryter ned denne medisinen i leveren, må hver enkelt følges opp og doseres individuelt. Virkningen av medisinen måles med en blodprøve - INR - som altså er et mål på fortynningen av blodet. En høy INR vil si at blodet er veldig -tynt-. Vanligvis skal verdien til INR ligge et sted mellom 2-3,5, avhengig av årsaken til bruken. INR måles vanligvis hos fastlegen med noen ukers mellomrom, og dosering av medisinen settes ut i fra denne verdien. Selv om man bruker Marevan er man ikke garantert at man aldri mer vil få blodpropp - men risikoen er betraktelig mindre!

BivirkningerDen vanligste bivirkningen av Marevan er blødninger. Generelt øker risikoen for å småblødninger (som for eksempel neseblødninger), men også risikoen for hjerneblødninger er større. Dersom man har tatt for mye Marevan og har fått en veldig høy INR, må man stanse med medisinene for en kortere periode, og i enkelte tilfeller gi vitamin K for å hindre at blødninger skal oppstå.
Bortsett fra økt blødningsfare er det ganske få bivirkninger forbundet med Marevan.

Mat med vitamin K - farlig?Hvis man bruker Marevan og plutselig spiser mye mat med vitamin K, vil dette motvirke effekten av Marevan. Det anbefales derfor at man har et jevnlig inntak av denne typen mat. Mat som inneholder mye vitamin K er ofte veldig sunn (som for eksempel grønne planter) og du må derfor ikke slutte å spise disse!

Annen type blodfortynnendeIkke alle trenger å bruke Marevan. Albyl-E er en annen form for medisin som hindrer levringen av blodet. Man trenger ikke måle INR når man bruker Albyl-E.