Blodprøver ved jernmangel

Ferritin, hemoglobin, hematokrit, MCV, transferrin og serumjern kan si om du mangler jern og ulike stadium for jernmangel. Se verdier og forklaring.

FERRITIN: Vanlig blodprøve sammen med hemoglobin som kan avdekke mangel på jern i kroppen. Foto: NTB / Alamy Stock Photo
/ Syahrir Maulana
FERRITIN: Vanlig blodprøve sammen med hemoglobin som kan avdekke mangel på jern i kroppen. Foto: NTB / Alamy Stock Photo / Syahrir Maulana Vis mer

Hvis du mistenker jernmangel kan blodprøver vise om du har for lite jern i kroppen. Det er flere blodprøver som kan fortelle om jernmangel, stadium og hvor omfattende jernmangelen er.

Her får du oversikt over de ulike blodprøvene som brukes for diagnostisering av jernmangel. Vi angir også referanseområde for blodprøvesvarene ferritin, hematokritt, MSV, transferrin, hemoglobin (blodprosent) og serumjern.

Ferritin

Ferritin er et jernholdig protein som finnes spesielt i leveren og milten. Her er det et lager av jern som kroppen kan avgi ved behov. Ferritin faller ofte tidlig i forløpet ved jernmangel. Ferritin kan bli kunstig forhøyet ved betennelser og infeksjoner, derfor måles også CRP.

KJØNN OG ALDER NORMALOMRÅDE FOR FERRITIN
Mann 13 - 17 år15 - 220 µg/L
Kvinnen 13 - 17 år15 - 110 µg/L
Mann ≥ 18 år20 - 300 µg/L
Kvinne ≥ 18 år15 - 200 µg/L

(1)

Lav ferritin kan være tegn på jernmangel, høy ferritin kan være tegn på hemokromatose.

Hematokrit (EVF)

Hematokritt (EVF) er den prosentvise andelen som de røde blodcellene utgjør av et blodvolum.

Kjønn og alder Normalverdier for hematokrit (EVF)
Mann > 14 år0,40 - 0,50
Kvinne > 14 år0,35 - 0,46

(1)

MCV

Størrelsen på de røde blodcellene. Ved jernmangel kan verdien bli lav.

Alder Normalverdier for MCV
≥ 14 år82 - 98

(1)

Transferrin

Transferrin er et transportprotein for jern i blodet. Hvis kroppen har behov for mer jern vil transferrin øke. Verdier under 10 μg i serum hos kvinner og 30 μg i serum hos menn kan oppfattes som tegn på jernmangel.

Transferrin kalles også: S-Jernbindingskapasitet, eller TIBC – total iron binding capacity

Alder Normalverdier for transferrin
Alle49 - 83 µmol/L

(1)

Ferritin er et akuttfase-protein som ikke bare øker ved for mye jern i blodet, men også ved infeksjoner og betennelser i kroppen. Normal eller høy ferritin utelukker derfor ikke jernmangel, eller stadfester hemokromatose. (1) For å utelukke at betennelse påvirker ferritinverdier kan det tas CRP eller senkning samtidig.

Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin er også kalt blodprosent. Hemoglobin er et oksygenbærende protein i de røde blodcellene. Først sent i forløpet ved jernmangel faller hemoglobinnivået. Du kan derfor ha normal hemoglobinverdi, men likevel jernmangel.

Kjønn, alder Normalverdier for Hemoglobin (Hb)
Barn 1 – 6 år1 1,0 – 14,0 g/100 mL
Barn 7 – 13 år11,5 – 15,0 g/100 mL
Mann > 14 år13,4 – 17,0 g/100 mL
Kvinne > 14 år11,7 – 15,3 g/100 mL

(1)

Les mer om lav blodprosent og hva årsakene til dette kan være.

Serumjern

Serjumjern er knyttet til transferrin. Serumjern faller ofte sent i forløpet ved jernmangel.
Kalles også S-jern.

ALDER NORMALVERDIER FOR SERUMJERN
3 - 17 år10,0 - 25,0 µmol/L
≥ 18 år9,0 - 34,0 µmol/L

(1)

image: Årsaker, symptomer og behandling av jernmangel (anemi)

Årsaker, symptomer og behandling av jernmangel (anemi)

Tre stadier i utvikling av jernmangel

Utvikling av jernmangelanemi kan deles opp i tre stadier:

  1. JERNMANGEL: Ved økt jernbehov eller for lite inntak: Opptaket av jern fra tarmen øker, men ikke nok til å opprettholde jernlagrene. Blodprøven ferritin viser at lagrene har mindre jern enn normalt.
  2. JERNMANGEL OG KRYMPEDE BLODCELLER: Nesten tømte lagre fører til at transferritinmetning (transportproteinet for jern i blodet) synker og det blir overført stadig mindre jern til produksjon av røde blodceller. Blodprøven MCV viser at de røde blodcellene avtar i størrelse. Den reduserte størrelsen betyr at de er nå mindre effektive enn normalt.
  3. JERNMANGELANEMI: Ved vedvarende jernmangel vil det til slutt bli redusert antall røde blodceller i blodet. Konsentrasjonen av hemoglobin faller til verdier under grenseverdi. Det er viktig å merke seg at ved trinn 1 og 2 er hemoglobinkonsentrasjonen fortsatt normal. (5,6)

Kilder:

1) Furst.no: Analyse og klinikk 2) Hematology.org: Iron deficiency 3) BMJ: Iron deficiency anaemia 4) NHS Inform: Iron deficiency anaemia 5) Store Medisinske leksikon: Jern – ernæring 6) Store Medisinske leksikon: Anemi