Langtidsbivirkning av Marevan

Spørsmål

Er satt på livslang medisinering med Marevan. Er det registrert noen bivirkninger etter flere års bruk av Marevan, utover økt blødningsfare? Bør en ta ekstra tilskudd av vitaminer, evt. hva slags? Hva er forskjell på Marevan og f.eks. Albylè ved blodfortynnende medisinering? Hvorfor blir det ene slaget valgt forann det andre? Er litt bekymret for en årsakssammenheng mellom anemi og inntak av blodfortynnende medisin (Marevan). Håper på svar så raskt som mulig.

Blodpropp i lunge november 2000
Medisiner: P.g.a. lungeemboli nov. 2000, så tar jeg blodfortynnende, Marevan, 20 - 21 tabl. pr. uke. P.g.a. søvnproblemer 1/2 tabl. Imovane, hver kveld. P.t. jerntilskudd pga for lavt jernlager og for lav blodprosent.

Kvinne, 44 år

Svar

Hei!

Marevan er en medisin som motvirker vitamin K og som blokkerer dannelsen av noen stoffer som er nødvendige for at blodet skal levre seg.

Medisinens blodfortynnende effekt er også grunnen til bivirkninger som kan oppstå; småblødninger i hud, tannkjøtt, blod i urinen og eventuelt småblødninger i tarmsystemet. Medisinen må justeres hyppig i forhold til blodprøver (INR, før het denne blodprøven TT).

Heldigvis er Marevan en sikker og god medisin hvis den gis i korrekte doser, og det er sjelden andre bivirkninger enn de som har med blødningstendens å gjøre.
Det er ikke nødvendig å ta spesielle vitaminer eller annet, men er blodprosenten lav må den selvfølgelig justeres opp med jerntilskudd.

Albyl E virker på en helt annen måte, den hemmer at blodplatene klistrer seg sammen og har sin største virkning i pulsårene. Albyl E brukes ofte som forebyggende ved hjerteinfarkt, hjerneslag osv, mens Marevan oppstartes ofte som i ditt tilfelle etter en blodpropp i legen eller lungene.