Kan jeg bruke EPO?

Spørsmål

Vil en som har anaplastisk anemi kunne ha hjelp av å bruke EPO?

Mann, 45 år

Svar

Hei!

Ved en anaplastisk anemi er det ikke bare de røde blodlegemene som dannes i for liten grad. Også hvite blodlegemer og blodplater vil påvirkes. Derfor vil EPO kun eventuelt påvirke de røde blodlegemene og heve hemoglobinverdien / blodprosenten. Imidlertid er en anaplastisk anemi kjenntegnet ved at blodcellene som dannes ikke er normale og EPO vil derfor trolig ikke gi en reell gevinst.