Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tap av ferdigheter hos barn på seks måneder?

Spørsmål

Hei. Dette gjelder min datter på 6mnd. Er det tap av ferdigheter hvis ferdighetene kommer tilbake? Når hun var ca 4mnd begynte hun å snu seg på siden, men ikke helt i rundt. Så sluttet hun helt, for å så begynne å snu seg på siden igjen ved 5mnd. Så sluttet hun igjen, men er så smått begynt igjen nå, men går ikke i rundt. Det samme gjelder prating, hun lager masse lyder i en periode, for å så slutte, for å så begynne igjen, noen uker senere. Tilleggsinformasjon: hun er født 3uker før termin, er smilende, interessert i det som foregår rundt seg, god blikkontakt, liker best oss her hjemme, skeptisk til fremmede, god matlyst, men litt ammelei, spreller med armer og bein.

Kvinne 1
Svar

Hei, takk for spørsmålet ditt. 


Du løfter frem en problemstilling som barneleger ofte er opptatt av; om små barn har tapt ferdigheter de tidligere hadde tilegnet seg. Det er en karakteristisk observasjon ved flere, til dels alvorlige tilstander hos spedbarn - og mange foreldre vil oppleve at leger er opptatt av å få høre detaljer om utviklingen til barnet. 


Utviklingen til spedbarn, særlig i første leveår, følger et nokså forutsigbart mønster - men det er store variasjoner også blant friske barn. Noen vil være tidlig ute med grovmotorisk læring som å gå, andre raskere med språk etc. Det skjer så mye med barna i denne perioden, at kun de aller nærmeste omsorgspersonene vil være i stand til å se de mange, små utviklingstrinnene. 


Slik du beskriver datteren din utvikler hun seg normalt. Frem mot seks måneders alder vil de fleste barn begynne å rulle rundt, før de rundt åtte måneders alder setter seg opp. Tilsvarende begynner mange barn å pludre i firemånedersalderen, og de snur seg mot en stemme rundt et halvt års alder. At du ser variasjoner fra uke til uke i hvor mye barnet bruker / trener på de evnene det er i ferd med å tilegne seg ville jeg ikke kategorisere som tap av ferdigheter, men det er flott at du er oppmerksom på barnets fremgang. Og er du det minste i tvil ville jeg tatt barnet med til helsestasjonen for å få hjelp til å vurdere barnet. 


Dersom barnet har kramper eller ufrivillige bevegelser, eller du observerer et mønster med sideforskjell i bevegelsene, anbefaler jeg dere å ta kontakt med lege.