Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kortvokst gutt etter en periode med kronisk sykdom - skal han ha veksthormon?

Spørsmål

Hei. Vi har en sønn som ble født 5 uker for tidlig. Han var 46 cm ved fødsel, hadde normal vekst inntil han begynte i barnehage, 14 mnd gammel. Ble deretter mye syk og det oppsto mistanke om astma. Han ble behandlet med inhalasjonssteroider i økende doser, etter hvert 500 mcg morgen og kveld, uten særlig effekt. Han hostet særlig mye på natt. I tillegg konstant sikling. Vi fikk oppfølging fra pediater, som dessverre ikke så i halsen på han. 23 mnd gammel ble han hasteoperert med tonsillotomi, adenotomi og han fikk dren i begge ører. Hadde alvorlig søvnapné og tonsillene var så store at de utgjorde et mekanisk hinder for matinntak. Vekstkurven flatet ut i denne perioden og han vokste kun 3 cm i sitt 2. Leveår, trolig grunnet lite utskillelse av veksthormon om natten da han hadde dårlig søvnkvalitet, i tillegg massiv kortisonbehandling. Han har deretter fulgt sin nye vekstkurve, som ligger på 3-persentilen. Han tar altså ikke igjen vekst. Han blir 5 i november. Vi foreldre er normalt høye. Kan man anta at han vil innhente vekst i puberteten eller bør vi oppsøke pediater mtp evt behandling med veksthormon? Mvh Margrethe

Mann 4
Svar

Hei, det er treist å lese historien om din sønns sykdom. 


Hvilke forhold som ledet til at han i en lengre periode knapt vokste kan jeg ikke uttale meg om. Perioden var også i et vekstperspektiv nokså kort, og det har ennå gått kort tid etterpå. I dag - i en situasjon der han vokser normalt, utvikler seg normalt og er frisk - synes det for meg unaturlig å tenke at han skal behandles med veksthormon selv om jeg har stor forståelse for at dere ønsker at han skal få kompensere tapt vekst. 


Slik behandling er i dag svært sjelden, og den brukes for eksempel der det er for lite veksthormon, hos barn med gitte syndromer og ved noen tilfeller av genetisk kortvoksthet. 


Veksthormon virker dessuten inn på mange andre funksjoner i kroppen enn bare lengdeveksten - så vurderingene av hvem som kan ha utbytte av slik behandling gjøres av kun noen få barneleger som har spesialisert seg på dette feltet. Dersom dette er et viktig spørsmål for dere, og han utfra den veksten han har ikke på langt nær ser ut til å kunne nå den høyden han kan forventes utfra foreldrenes høyde, anbefaler jeg at dere ber guttens lege kontakte en barneavdeling for å søke råd.