Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan barnet på 3 år ha høytfungerende autisme?

Spørsmål

Hei! Jeg har et barn som akkurat har fylt 3 år som jeg bekymrer meg litt for, spesielt for en form for høytfungerende autisme. Men så er det så mye som ikke stemmer med en slik diagnose, så jeg håper egentlig at du kan berolige meg litt. Det som bekymrer meg: - Hun har en tendens til å samle og systematisere leker - sette dem på rekke og rad, samle dem i hånda etc. Dette har også barnehagen påpekt. Men hun varierer stadig leken likevel. - Jeg synes hun er litt sen med språket. Hun svarer f.eks. ikke ja eller nikker. Hun svarer ofte uten å si ja, typisk «Ane vil gå ut huske» hvis vi har spurt om det. Men hun sier klart «nei», og har sikkert mellom 500 og 1000 ord og prater i setninger på 4 og 5 ord. Men hun mangler småord og fyllord i setningene. - hun peker, men sjekker ofte ikke om vi ser i samme retning. -hun har noen setninger fra barne-TV som hun plutselig sier uten kontekst Men så er det mye som ikke peker i denne retningen: - hun elsker klemmer og kos - ikke sensitiv for verken lyder, berøring, klær, smaker eller annet - veldig flink motorisk - glad i besøk og at det «skjer ting» - sosial og leker med jevnaldrende, men har også gått endel alene i barnehagen. Veldig glad i å leke med litt eldre barn. - leker liksomleker, og er helt med på at en pute kan være f.eks. spaghetti i en lek. Men ikke begynt med mor-far-barn- leker - hun leker mest med dokker, bamser, lager mat til dem, legger dem, trøster dem etc. - Ikke avhengig av rutiner eller problemer med overganger - Ingen problemer med atferd i barnehagen - hun setter ord på om hun er sint, skuffa, lei seg og uttrykker hva hun vil. Hun leser også ansiktsuttrykk veldig bra, og elsker tull og tøys. - vi kan snakke om hva hun har gjort i løpet av dagen. - god blikkontakt Bør jeg være bekymret? Jeg har et eldre barn, og hun snakket lange, detaljerte setninger på den alderen, så jeg blir usikker.

Kvinne 3
Svar

Hei, jeg forstår at du er bekymret, men helt initialt kan jeg si at du beskriver fint et barn som høres ut til å ha en helt normal utvikling. Jeg forstår også at du har lest mye. Da kjenner du allerede til at man ved en autismespekterforstyrrelse har utfordringer med sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Derfor har du også vurdert dette hos ditt barn. Hva gjelder det sosiale har ditt barn glede av å leke med andre, og viser fleksibilitet og gelde over fysisk kontakt man vanligvis ikke ser hos et barn med autismespekterforstyrrelse. Du beskriver også en god blikk kontakt. Det er kanskje språket du reagerer på; manglende småord, og noe "ekkotale". Jeg synes det er vanskelig å vurdere språkutviklingen uten å observere barnet ditt. Mest sannsynlig er det helt normalt, men da du tenker endel på det skal du snakke med barnehagen nå etter ferien. Barnehager har ofte kontakt med spesial pedagoger som kan observere dette. Kanskje er det ikke nødvendig om personalet i barnehagen ikke er bekymret. Men, det er ihvertfall helt i orden å be om en slik observasjon. Du skriver om høytfungerende autisme, eller Aspeberg syndrom. Da har man som regel mindre utfodringer, og har normal intelligens og språkutuvikling. Denne formen for en autismespekterforstyrrelse oppdages ofte sent i slutten av barneskolen eller tenårene. Andre former for autsimespekterforstyrrelser kan oppdages forholdsvis tidlig, slik at diagnose kan sette allerede ved to-tre årsalder. Imidlertig er jeg av den oppfatning av barnet ditt ikke viser symptomer samlet på en slik tilstand, men har en fin kontakt og utvikling. Snakk med barnehagen om språket, selv om det også mest sannsynlig er helt innenfor normalen. Lykke til! Hilsen legen