For mye K-vitamin etter fødselen.

Spørsmål

Hei! Jeg har et spørsmål angående k-vitaminsprøyten som gis til nyfødte. - Hva skjer om man feilaktig skulle gi babyen to injeksjoner? - - Hvilke symptomer skal vi som foreldre se etter? - - Hvor stor er dosen som gis, og antas det å være uheldig med overdose, eller er det god sikkerhetsmargin på dosen som gis?

Svar

Hei, takk for spørsmålet ditt. 

Nyfødte har lite K-vitamin og det er derfor anbefalt at de får en sprøyte med vitaminet innen to timer etter fødselen. Vitaminet er viktig for å forebygge blødninger den første tiden etter fødselen. Hos friske som fødes opp mot terminen gis 1 mg, men dosen tilpasses svangerskapsvarighet og vekt. Ved overdose av vitamin K1, som er i sprøyten, er det beskrevet at barnet kan få gulsott og ubehag i magen, men de plagene som har vært sett har ikke vært vurdert som alvorlige.