Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Når man har et barn med Asperger syndrom - hva er sjansen for å få ett til?

Spørsmål

Hei, jeg har en sønn som sannsynligvis har aspergers. Nå ønsker vi et barn til, men vi må vurdere dette oppimot risiko for å få et nytt barn med autisme. Jeg prøver å finne konkrete tall/statistikk for dette, uten hell.. Barnets farfar og oldefar har sannsynlig udiagnostisert aspergers. Altså, er det mulig å si sannsynligheten i prosent for å få et nytt barn med aspergers ? Og sannsynlig for at barnet har barneautisme? Både jeg og barnefar nærmer oss 40.ar

Svar

Hei, takk for spørsmålet ditt. Spørsmålet du stiller er vanskelig av flere grunner. 


For det første beskriver du at deres barn og flere slektninger trolig - men ikke sikkert - har Asperger syndrom, en variant av autisme med høyt funksjonsnivå. For det andre er det spørsmålet om arvelighet; hva er sannsynligheten for at deres neste barn også vil få en slik sykdom? 


Det er kjent at autisme kan opphopes i familier, altså at det er en viss grad av arvelighet for disse sykdommene. Hvor stor er det imidlertid betydelig usikkerhet om, og ulike studier gir ulike svar. En stor svensk studie fra 2014 er noe av det beste vi har akkurat nå, og der fant de autismesmepekter lidelse, altså ulike grader av autisme inkludert Asperger syndrom, hos ca 14000 av 2 millioner barn. Mange av barna med autismespekterlidelser i undersøkelsen hadde slektninger med slike plager, og sannsynligheten for å utvikle en slik sykdom var ti ganger høyere dersom et søsken hadde en slik lidelse. Det vanskelige med slike undersøkelser og store tall er imidlertid at de gjelder ikke dere - det er ikke lett å oversette hva slike tall i en stor gruppe mennesker betyr i et enkelt tilfelle. 


Jeg ville i første omgang ha fått undersøkt deres barn og eventuelle andre i familien for å kunne få hjelp og behandling dersom det trengs. 


Lykke til !