Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Diagnoser på barn

Spørsmål

Min tenåring på 14 år fikk diagnosen Aspergers syndrom for ca 3 år siden. For et år siden ble diagnosen ADHD også satt. Som 7-8 åring ble diagnosenopposisjonelladferdsforstyrrelse , men fjernet da Aspergers syndrom ble satt. Barnet har problemer med overfølsomhet og rigiditet, og stort kontrollbehov - trolig som følge av angst. har lett for å utagere med vold mot mor og i noen tilfeller mot yngre søsken. Derfor bor ikke barnet hjemme PR i dag. Barnet har store problemer med å erkjenne egen problematikk, og synes ikke å huske eller erkjenne episoder med utagering. I andre tilfeller rettferdiggjør barnet sine handlinger, mener det hadde rett til å utagere. Skylder på at omgivelsene gjorde feil og fortjente straff i form av fysisk vold eller ødeleggelse av gjenstander. Ved en akuttinnleggelse på barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling i fjor høst ble diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse satt i tillegg til Aspergers og ADHD. Mitt spørsmål er om denne diagnosen virkelig kan settes på et 13 år gammelt barn? Kan diagnosen virkelig kombineres med autisme? Psykologen sa at man ikke tenker at barnet handler ut fra kald beregning og nyter å skade andre, men heller på bakgrunn av sine kombinerte vansker som følge av autisme og ADHD. Likevel sliter jeg med å aksepter diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse på mitt barn. Dette er vondt og vanskelig å forstå. Mvh Trist og fortvilet mor

Svar

Hei og takk for din åpenhet.

Først av alt ønsker jeg å si at jeg kan forstå fortvilelsen og tristheten bak det du forteller. Jeg ser at du skriver at ditt barn fikk diagnosen Aspergers syndrom allerede i 10 års alderen. Det finnes flere typer Aspergers syndrom, og det blir ikke klart for meg hvilke type ditt barn har. Jeg ser også at du beskriver en vanskelig adferd og at ditt barn fikk tilleggsdiagnose ADHD for et år siden. Min erfaring er at det er vanlig at flere med Aspergers syndrom også har ADHD som tilleggsdiagnose. Når det gjelder tilleggsdiagnosen og ditt spørsmål på om dyssosial personlighetsforstyrrelse kan kombinseres med autisme og ADHD, så stiller de diagnostiske kriteriene i ICD 10 krav om at man som regel ikke kan benytte samme diagnose innenfor en kategori mer enn en gang. Slik jeg ser det, så virker det som om at diagnosene ditt barn har fått er fra 3 ulike kategorier i manualen.

Det er ofte vanskelig for foreldre å stå opp i slike utfordringer. Ikke minst går flere foreldre med slike utfordringer gjennom en sorg prosess, som noen ganger blir forstyrret av at man som foreldre selv blir forstyrret av slike utfordringer. Jeg lurer på om du har fått tilbud om støtte og veiledning fra støtteaparatet? Det kan nemlig være lurt å få kunnskap om disse utfordringene og også hvordan man best skal kunne klare å håndtere dem og forebygge at symptomene eskalerer.

Jeg håper jeg klarte å gi deg noen svar på spørsmålsstillingen din og jeg ønsker deg lykke til videre.

Mvh

Ove Andre Remme

Rus og Familieterapeut

www.terapivakten.no