Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Vår datter har sammensatte symptomer, hvor begynner vi og hvem tar vi kontakt med?

Spørsmål

Hei! Vår datter på 9 år har en lang historie med raserianfall, tretthet, humørsvingninger, energisvingninger, hodepine og irritabilitet. I tillegg har hun problem med å holde igjen avføringen. Noe som fører til at hun ofte bæsjer "litt" på seg. Alt dette har vart siden 3-årsalderen, og vi har hele tiden tenkt at hun vil vokse det seg av seg. Hodepinen kaller fastlegen barnemigrene. Nå innser vi at vi trenger hjelp, men siden symptomene er så sammensatt, vet vi ikke hvilken ende vi skal starte i. Er det fysisk, psykisk, vi som har problem med foreldrerollen? Disse tingene opptrer nesten alltid samtidig, og hun blir også blek med et "dratt" ansiktsuttrykk, og vi har derfor spekulert i om det er mat hun ikke tåler. Melk feks? Har testet for gluten og fikk til svar at hun er disponert for cøliaki. I familien er det cøliaki, irritabel tarm og Chrons. Hvor begynner vi? Helsesøster? Lege? Familiekontoret? Hun er også lett overvektig, noe vi synest er rart da resten av familien er slanke og alle har samme kostholdet. Leverte inn avføringsprøve for to år siden, men de fant ingenting.

Svar

Hei.


Du har sendt ditt spørsmål til vår helsesøster, som imidlertid mente at det var riktigere at du fikk et svar fra en lege her, siden det er en del spørsmål omkring mulige diagnoser her. Håper det er greit.


Deres datter har det du karakteriserer som "sammensatte symptomer", og det er jeg enig i. Da må man begynne å nøste i dette, dvs bekrefte og utelukke evt medisinske diagnoser, ikke minst fordi at det ikke er en utenkelighet at det kan foreligge en tilstand som kan behandles f.eks. med medisiner. Du spør klokt om det "er fysisk, psykisk eller dere som har problemer med foreldrerollen". Det kan og skal jeg naturligvis ikke si noe om her, det ville være å foregripe begivenhetenes gang, og det trengs utredninger for å komme til svar på dette viktige spørsmålet. Men la det også være klart at dette behøver ikke å være et "enten-eller"-spørsmål, det kan inneholde elementer av alle de tre faktorene. Når det gjelder foreldrerollen, så er det som kjent en utfordrende rolle, som alle hele tiden kan bli bedre i, så det er viktig å ha med den biten uansett hva dette handler om. Handler det om sykdom, så er det jo f.eks. svært viktig hvordan man som foreldre skal håndtere dette.

Dere lurer på om det er mat hun ikke tåler. Du nevner flere tarmsykdommer i familien, det øker hennes statistiske sannsynlighet for dette, og derfor er det veldig riktig med full utredning av slike muligheter, inklusiv cøliaki, laktoseintoleranse, matvareallergi eller -intoleranse. Det skal ikke foreligge noen som helst usikkerhet om dette, i en så kompleks situasjon. Å komme frem til riktig forklaringsmodell for hennes symptomer, innebærer mye av det som heter ekslusjonsdiagnostikk, dvs en utelukker det ene etter det andre, for på den måten å sirkle inn sannsynlige forklaringer.


Du spør om hvor dere skal begynne. Det er hos fastlegen. For da vil du få en bred utredning av dette, både hva gjelder fysiske og psykiske faktorer. Det ville jo f.eks. være feil å begynne med Familiekontoret, om forklaringen på hennes problemer er av medisinsk art, siden Familiekontoret ikke utreder sykdommer og stiller diagnoser. Det kan derimot evt vise seg å bli aktuelt senere i prosessen, dersom utredningen v/fastlege ender opp med at problemet ligger i familiesituasjon og foreldreroller. Men ikke begynn der. Helsesøster er alltid en nyttig støttespiller i slike sammenhenger, og en god og lavtersklet samtalepartner for foreldre, så dere kan med fordel ta kontakt med henne også, men ikke istedet for legeundersøkelse, men som tillegg og støttesamtaler / samtalepartner og for rådgivning.


Håper at rådene kan være til nytte for dere, og støtter dere fullt ut i å ta tak i dette nå, for løsninger finnes der nok, men først må en få kartlagt "hvor hunden ligger begravd". Lykke til.