Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Vaksiner barnet etter anbefalt program

Spørsmål

Hei! Vår datter er 15 mnd og skal etter planen snart få MMR vaksinen. Nå har vi imidlertid blitt usikre på om vi skal utsette tidspunktet for MMR vaksinen, til hun er to eller tre år. Vi hører så mye forskjellig, men mange mener immunforsvaret til barna er bedre rustet til å takle påkjenningen fra vaksinen når de er litt eldre. Jeg er vanligvis ikke kritisk til vaksiner, jeg er tvert imot takknemlig for at barna får tilbudet, og datteren vår har også tatt alle vaksinene fram til nå.
Er det noen barn som kan eller bør vente med MMR vaksinen?
Får det noen konsekvenser å utsette tidspunktet for MMR vaksinen?
Når bør hun i tilfelle få vaksinen, to eller tre år?

Svar

Hei.

Når man hører "mye forskjellig" om en sak, inklusiv om vaksinering, og lurer på hva man skal tro, så er der ett svært godt råd å gi:

Man skal følge rådet fra de som har mest greie på de det snakker om.

Det er det man gjør i norsk helsevesen når man følger det offisielle barnevaksinasjonsprogrammet, som inkluderer MMR på aktuelle tidspunkt for deres datter, og det er dette dere bør gjøre her.

Det er igrunnen ikke vanskeligere å velge å forholde seg slik, enn det er for meg å velge å stole på mekanikeren på merkeverkstedet for bilen min, fremfor på naboens formening om hva motorfeilen skyldes. Jeg velger å forholde meg til merkeverkstedets kompetanse, ikke naboens synsing. Naboen kan teoretisk selvfølgelig ha rett, men det er overhengende mer sannsynlig at merkeverkstedet, som har sett utallige slike motorer før, har rett og da tar jeg sjansen på at det mest sannsynlig lønner seg for meg å stole på deres vurderinger og anbefalinger.

Slike anbefalinger evalueres og revurderes kontinuerlig, og anbefalingene er gjort på empirisk basis, dvs man samler inn (over landegrensene) all tilgjengelig informasjon om fordeler, ulemper, sikkerhet, bivirkninger m.v., og så gir man råd ut fra dette. Det er altså ikke "ideologisk funderte" anbefalinger, men de er tuftet på en svær mengde informasjon og empiri, dvs erfaringer med vaksinen og undersøkelser / studier om den.

Du lurer på om der er noen barn som kan eller bør vente med vaksinen.
De som ikke skal ha vaksinen, er barn som har en eller flere av følgende medisinske tilstander: (fra preparatomtalen i Felleskatalogen)
"Overfølsomhet for enhver vaksine mot meslinger, kusma eller røde hunder, eller for innholdsstoffene, inkl. neomycin. Graviditet. Sykdom med feber >38,5°C. Aktiv ubehandlet tuberkulose. Bloddyskrasi, leukemi, lymfomer av alle typer eller andre maligne neoplasmer som påvirker hematopoetisk- og lymfesystem. Pågående immunsuppressiv behandling (inkl. høye doser kortikosteroider, men ikke ved topikal eller lavdosert parenteral kortikosteroid). Humorale eller cellulære immunsvikttilstander. Familieanamnese med medfødt eller arvelig immunsvikt, med mindre påvist immunkompetanse."

Jeg antar at deres datter ikke kommer inn i noen av disse kategoriene, men er dere det minste usikker på dette så forhør dere med helsesøster, som alltid tar stilling til disse tingene før en vaksine settes. Det er standard prosedyre og følges alltid.

Og ja, der er konsekvenser med å utsette vaksinen, jfr ditt spørsmål, og det er at barnet kan få en av disse sykdommene. Det ønsker du ikke.
Meslinger tok jevnlig livet at friske norske barn, inntil vaksinen ble innført, og det har også vært meslingedødsfall hos friske barn i nyere tid, hos grupper som av ideologiske grunner avstår fra vaksinering.
På verdensbasis er meslinger en av de sykdommer som tar livet av flest friske barn.
Der er en konsekvens til ved å ikke ta vaksinen eller ved å utsette den:
Man vet at man i en befolkning, f.eks. i Norge, er nødt til å ha en viss prosent av befolkningen vaksinert mot en viss sykdom, for å holde den vekke fra samfunnet. Kommer man under en kritisk prosent vaksinasjonsdekning i landet, kommer sykdommen tilbake.
Det å la sitt barn vaksinere er altså en del av en stor og enormt viktig solidaritetshandling, som man etter min mening ikke kan tillate seg å melde seg ut av.
Der finnes jo en rekke barn med svekket immunforsvar, f.eks. kreftsyke barn som bruker cellegift, som vil kunne bli svært syke og dø av sykdommer som andre ikke nødvendigvis ville ha dødd av, og som kan bli smittet dersom man ikke er med å holder sykdommen vekke fra samfunnet ved å delta i anbefalt vaksinasjonsprogram.
Når man i tillegg vet at det er trygt og særdeles grundig utprøvd å la barnet få MMR-vaksinen, så bør etter min mening ikke valget være vanskelig.

Jeg tror at mange tenker seg litt ekstra om når det gjelder akkurat MMR-vaksinen, pga de mediaoppblåste og helt grunnløse og nå avkreftede ryktene om sammenhenger mellom MMR og autisme. Slike sammenhenger er der ikke.

Lykke til med godt valg!